Gå till sidans innehåll

Sjukdomar i lungsäcken

Överflödig vätska i lungsäcken är alltid ett symtom på något. Man kan ha vätska i båda lungsäckar eller bara den ena.

Transudat (den underliggande sjukdomen sitter vanligtvis utanför lungsäcken och lungan):

 • hjärtsvikt

 • levercirros

 • nefrotiskt syndrom.

Exsudat (beror vanligtvis på en sjukdom i lungan eller lungsäcken eller på en allmän sjukdom):

 • infektioner, bland annat i samband med lunginflammation

 • elakartade tumörer

 • lungemboli och lunginfarkt

 • bindvävssjukdomar

 • sjukdomar i bukområdet

 • läkemedelsorsakade

 • kylus, dvs. ansamling av en mjölkig vätska i lungsäcken (kylothorax).

Symtomen som orsakas av överflödig pleuravätska beror på den underliggande sjukdomen. De lindriga symtomen som orsakas av pleuravätska är vanligtvis:

 • ökad andnöd

 • känsla av tryck i sidan

 • sidosmärta som varierar i styrka.

Pleuravätskan kan ansamlas snabbt eller långsamt under flera veckor eller månader. Snabbt utvecklande höga nivåer av pleuravätska orsakar kraftigare symtom.

Överflödig vätska i lungsäcken är alltid onormalt och måste utredas. Den primära undersökningen är en thoraxröntgen, där man ser vätskan i lungsäcken i form av en mantelliknande skugga längst ner. Man gör vanligtvis en kompletterande undersökning med en kontrastförstärkt datortomografi av lungorna.

Man preciserar diagnosen genom en pleurapunktion, som man vanligtvis utför med ultraljudsstyrning. Därefter undersöker man proverna av pleuravätska i ett laboratorium. Vid behov kan man även ta ett vävnadsprov från lungsäcken.

I upp till 15 procent av fallen får man aldrig reda på vad som orsakar vätskan i lungsäcken.

Behandlingen och prognosen beror på vilka underliggande sjukdomar som ligger bakom vätskan i lungsäcken. Pleuravätskan som orsakar symtom tas bort genom pleurapunktion.

För behandlingens skull är det viktigast att ta reda på om pleuravätskan är transudat eller exsudat. Om den är transudat så sitter den underliggande sjukdomen vanligtvis utanför lungsäcken och lungan. Exsudat beror vanligtvis på en sjukdom i lungan eller lungsäcken eller på en allmän sjukdom.

Vid behandlingen fokuserar man på att behandla sjukdomen som orsakar vätskeansamlingen. Vid en framgångsrik behandling av den underliggande sjukdomen försvinner i bästa fall vätskeansamlingen.

Uppdaterad 26.8.2022