Gå till sidans innehåll

Information om redskap som används vid syrgasbehandling i hemmet

Det finns flera olika typer av apparater för syrgasbehandling i hemmet.

En eldriven syrgaskoncentrator avskiljer kvävet från rumsluften i apparatens filterbehållare så att bara syre blir kvar. Luften pumpas genom filterbehållarna med hjälp av en tryckluftskompressor. En näsgrimma fästs på slangen från syrgaskoncentrator och man andas in syrgasen genom grimman.

En eldriven syrgaskoncentrator är den primära apparaten vid regelbunden, långvarig syrgasbehandling i hemmet. Vad som är ett säkert syrgasflöde fastställs från fall till fall och får inte ändras på eget initiativ.

Man måste lämna tillräckligt med utrymme runt syrgaskoncentratorn. Syrgaskoncentratorn ska placeras cirka 15–30 cm från väggar, gardiner, möbler, element och andra värmekällor.

Syrgaskoncentratorn

  • får inte övertäckas

  • får inte placeras i ett fuktigt, kallt eller slutet utrymme

  • man får inte röka i samma rum och det får inte finnas öppen eld, som gasspis, öppen spis eller stearinljus.

Det är förbjudet att använda förlängningskablar och uttagsadaptrar.

Bärbara syrgaskoncentratorer är batteridrivna syrgaskoncentrator som koncentrerar syret från den omgivande luften. Den bärbara syrgaskoncentratorn får ström från laddbara batterier, bilens 12 V-uttag eller nätströmmen.

Syrgasflödet i bärbara syrgaskoncentratorer är i regel periodiskt, dvs. syrgasen ges vid inandning via näsan.

Bärbara syrgaskoncentratorer gör att man kan vistas utanför hemmet. Man kan hyra en bärbar syrgaskoncentrator för långvarigt bruk. De flesta lungpolikliniker har bärbara syrgaskoncentratorer att låna ut för kortvarigt bruk.

I syrgasflaskorna är syret i gasform. Man kan använda syrgasflaskor om man behöver syrgas tillfälligt. Man kan också ha en syrgasflaska hemma i reserv ifall man får strömavbrott eller om något händer med syrgaskoncentratorn.

Syrgasflaskan kan göra det lättare att röra sig utanför hemmet. Det finns syrgasflaskor i olika storlekar. De mindre, bärbara flaskorna är två- och trelitersflaskor som väger omkring 4 kg. Medicinsk syrgas är ett receptbelagt läkemedel.

Flytande syre är drygt och lätt och passar därför personer som är i farten mycket. Systemet med flytande syre består av en behållare för hemmet och en bärbar behållare.

De bärbara behållarna finns i olika storlekar och de flesta modeller har en inbyggd syrgassparare som doserar syret endast vid inandning via näsan.

En annan modell doserar syret i ett kontinuerligt flöde. Det flytande syret avdunstar också kontinuerligt från behållaren och lämpar sig därför bäst för personer som kontinuerligt använder syrgas när de vistas utanför hemmet.

Näsgrimman byts ut ungefär varannan vecka. Näsgrimmorna finns i olika modeller, med rak eller böjd spets. Vid stora syrgasflöden kan man använda en s.k. spargrimma. Syrgasmask används vanligtvis inte vid syrgasbehandling i hemmet.

Syrgasen kan torka ut slemhinnorna i näsan. Man kan återfukta slemhinnorna med receptfria fuktsprejer eller -droppar från apoteket.

Näskanyl med högt flöde. Uppvärmd och återfuktad luft doseras med högt flöde via en näskanyl eller trakeostomi.

Syrgasbehandling kan läggas till behandlingen. Behandling med högflödes näskanyler genomförs i regel på sjukhuset.

Uppdaterad 5.10.2022