Gå till sidans innehåll

Om syrgasbehandling i hemmet

Syrgasbehandling i hemmet kan påbörjas om syrehalten i blodet är permanent nedsatt.

Vid en progressiv lungsjukdom försämras lungornas funktion med tiden och det uppstår syrebrist i vävnaderna på grund av det knappa syret i artärblodet. Långvarig syrebrist påfrestar såväl lungorna som hjärtat och försämrar deras funktion.

Den vanligaste långt framskridna lungsjukdomen som leder till syrgasbehandling i hemmet är KOL. Andra sjukdomar är bland annat

  • lungfibros

  • pulmonell arteriell hypertension

  • andra sällsynta lungsjukdomar

Syrgasbehandling kan också inledas vid svår hjärtsvikt eller cancer om kroppens syrehalt är permanent nedsatt.

Personer som behöver syrgasbehandling har en syrgaskoncentrator hemma och ofta även små flaskor med medicinsk syrgas som kan användas utomhus och när man uträttar ärenden utanför hemmet. Syrgasflaskan kan fästas på till exempel rullstolen, rullatorn, flaskkärran eller i en shoppingväska på hjul enligt anvisningarna.

På grund av brandsäkerhetsrisken ska man undvika öppen eld och rökning. Rökning i samma utrymme som syrgas är absolut förbjuden.

Uppdaterad 19.10.2020