Gå till sidans innehåll

Om läkemedelsbehandling av lungsjukdomar

Läkemedel som man andas in, kortison som man tar via munnen och slemlösande läkemedel är centrala vid läkemedelsbehandling av lungsjukdomar.

Dagens lungläkemedel är effektiva och tolereras väl. Läkemedelsbehandlingen är enkel och okomplicerad. De flesta läkemedel som används vid behandling av astma och KOL andas man in, dvs. de inhaleras.

Man kan använda aerosoler, pulverinhalatorer eller olika nebulisatorer för att dosera läkemedlet. För aerosoler rekommenderas en inhalationsbehållare.

Läkemedel som man andas in verkar lokalt och kan användas i lägre doser än kortison som man tar via munnen. Läkemedel som man andas in har färre biverkningar och skadliga effekter än läkemedel som tas via munnen.

Biverkningar och interaktioner av lungläkemedel

Betablockerare avsedda för blodtrycket och för att kontrollera hjärtrytmen kan orsaka ett astmaanfall bland astmatiker och passar inte alla astmatiker.

Antiinflammatoriska läkemedel och acetylsalicylsyra kan förvärra astmasymtomen och är därför inte lämpliga för smärtbehandling av alla astmatiker. Paracetamol är ett säkert smärtstillande läkemedel för många.

Uppdaterad 12.7.2022