Gå till sidans innehåll

Inhalationsläkemedel som används vid behandling av lungsjukdomar

Inhalationsläkemedel andas man in i lungorna.

Om du har diagnostiserats med en lungsjukdom och ordinerats behandling med inhalationsläkemedel är det bra att veta varför du ordinerats läkemedlet och hur ofta du ska ta det. Det är viktigt att använda rätt teknik när du tar läkemedlet så att det når fram till rätt plats och inte blir kvar i munnen eller svalget. Vid behov kan du låta apotekspersonalen eller vårdpersonalen kontrollera din inhalationsteknik. Läkemedel som man andas in kan delas in i antiinflammatoriska och luftrörsvidgande läkemedel. Många läkemedel som man andas in finns också som ett behandlande och vidgande kombinationspreparat.

 • minskar antalet skov

 • lindrar symtomen

 • förbättrar livskvaliteten

 • förbättrar stresstoleransen.

 • Korttidsverkande vidgande läkemedel som man andas in verkar i ungefär fyra timmar, medan långtidsverkande vidgande läkemedel som man andas in verkar i ungefär 12–24 timmar.

 • Läkemedel som man andas in minskar sammandragningskänsligheten hos luftvägarnas släta muskel.

 • Det finns två grupper av vidgande läkemedel med huvudsakligen liknande luftrörsvidgande effekt men olika verkningsmekanism på cellnivå.

 • Läkemedel som man andas in kan orsaka: muskeldarrningar, hjärtklappning, ökad puls och hjärtrytmrubbningar. Biverkningarna går snabbt över.

 • Behandlar infektionsreaktioner och förebygger skov.

 • Det är viktigt att ta behandlande läkemedel regelbundet.

Vid behov kan man även ta behandlande medicinering som en kur:

 • Behandlande läkemedel minskar slemutsutsöndringen.

 • Man förebygger svampinfektioner i mun och svalg genom att skölja munnen med vatten efter att man tagit läkemedlet.

Uppdaterad 12.7.2022