Siirry sivun sisältöön

Tietoa pitkäaikaisesta hengitysvajauksesta

Pitkäaikaisessa hengitysvajauksessa joko kaasujenvaihto on häiriintynyt tai keuhkotuuletus on puutteellista. Nämä kaksi häiriötä voivat esiintyä myös samanaikaisesti.

Keuhkojen tehtävänä on siirtää happea sisäänhengitysilmasta verenkiertoon ja poistaa verenkierrosta hiilidioksidia uloshengitysilmaan. Kaasujenvaihto tapahtuu keuhkorakkuloissa.

Keuhkorakkuloiden kaasujenvaihtohäiriö ilmenee hapenpuutteena. Keuhkotuuletuksen häiriössä elimistö ei pysty tuulettamaan hiilidioksidia riittävästi pois. Nämä kaksi häiriötä voivat esiintyä myös samanaikaisesti.

Hapenpuutteeseen johtavan hengitysvajauksen syynä voi olla häiriö

  • ilmateissä

  • hengityslihaksissa

  • keuhkokudoksessa

  • keuhkoverenkierrossa.

Keuhkotuuletusta heikentävät mm. hengityslihasten toimintahäiriötä aiheuttavat sairaudet, keskushermostoa lamaavat lääkkeet sekä keskushermostosairaudet. Monet neurologiset sairaudet, kuten ALS ja lihasdystrofiat, sekä polion jälkitila heikentävät hengityslihasten toimintaa.

Yleisimpiä keuhkotuuletuksen toimintaan vaikuttavia sairauksia ovat keuhkoahtaumatauti, ylipainoon liittyvä hypoventilaatio, rintakehän sairaudet kuten kyfoskolioosi ja rintakehän alueen leikkauksen jälkitila.

Kaasujenvaihtohäiriötä voivat aiheuttaa mm. keuhkofibroosit, keuhkoveritulppa ja sydämen vajaatoiminta.

Päivitetty 10.10.2022