Gå till sidans innehåll

Biologiska läkemedel och apremilast vid behandling av psoriasis

Biologiska läkemedel avviker från traditonella invärtes psoriasisläkemedel så, att de tillverkas i cellodlingar och är till sin struktur stora proteiner. Apremilast igen är ett icke-biologiskt läkemedel som tas via munnen.

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är så kallade målsökande läkemedel, eftersom vart och ett riktas mot vissa inflammatoriska mediatorer och förhindrar deras funktion. För närvarande används sex olika biologiska läkemedel med tre olika verkningsmekanismer: tre TNF-hämmare (adalimumab, etanercept, infliximab), en IL-12/23-hämmare (ustekinumab) och två IL-17-hämmare (ixekizumab, secukinumab). Alla biologiska läkemedel är effektiva vid behandlingen av psoriasis och merparten används också vid behandlingen av svårartad psoriasisartrit. En del av de biologiska läkemedlen medför en ökad infektionsrisk.

Biologiska läkemedel kan inte tas via munnen, utan patienterna tar dem som injektioner under huden eller får dem som intravenös medicinering. Biologiska läkemedel kan användas på patienter med svårtartad psoriasis och för vilka övriga behandlingar (UV-ljusbehandling och invärtes läkemedel) är ineffektiva eller inte passar. Biologiska läkemedel är tills vidare mycket dyra (över 10 000 €/år) och för att kunna inleda behandlingen krävs ett B-utlåtande från en hudläkare till FPA (med grundersättning var priset för patienten år 2017 605 €/år).

Apremilast

Apremilast är ett icke-biologiskt läkemedel som tas via munnen och som inverkar på ett flertal inflammatoriska mediatorer. På grund av det höga priset ansöks också för behandling med apremilast om grundersättning i de fall de övriga behandlingarna inte har kunnat användas. Behandling med apremilast medför endast få biverkningar, men behandlingens verkan är nödvändigtvis inte på samma nivå som med biologiska läkemedel.

Uppdaterad 15.8.2018