Gå till sidans innehåll

Vanliga vårtor

Vårtor är mycket vanliga. De är särskilt vanliga hos barn i skolåldern, men vem som helst kan drabbas av vårtor.

Vårtor orsakas av papillomvirus. Man känner till över 200 olika papillomvirus och av dem kan cirka 60 orsaka vanliga vårtor på huden. Papillomvirus smittar som kontaktsmitta och vanligtvis till sådana hudområden där överhuden har skavts sönder. Vårtor kan smitta via golvytor i gymnastiksalar eller simhallar och den kan också via händerna spridas till ett annat hudområde till exempel från de egna vårtorna. Risken för smitta kan begränsas genom att använda skyddsskor i allmänna idrottsutrymmen. Tiden mellan smitta och synliga vårtor varierar från veckor till månader. Vårtorna förekommer oftast på händerna och fotsulorna, men kan även förekomma i ansiktet, till exempel i mungipan, omkring näsborrarna eller annanstans på kroppen.

Man känner inte exakt till hur vanligt förekommande vårtor är, men enligt olika undersökningar förekommer vårtor hos 10–30 procent i barndomen. Det är svårt eller omöjligt att förebygga vårtor. Om en vuxen person får rikligt med vårtor kan detta orsakas av ett försvagat immunförsvar till följd av kroniska sjukdomar eller läkemedel.

Vårtor konstateras utgående från deras typiska utseende.

En vanlig vårta är till en början relativt slät, en hudfärgad upphöjning med en diameter på några millimeter och som får en sträv yta när den växer. En vårta kan vara plan, stjälkad, kraterliknande eller blomkålsliknande. När man skrapar på vårtans yta syns ofta svarta prickar i dess botten, som är blodkärlsförändringar, det vill säga så kallade ”rötter” på vårtan. Det förekommer vanligtvis flera vårtor, de kan finnas i stora grupper och förökas på en kort tid.

På fotsulorna är vårtorna antingen enskilda och ofta omgivna av en förhårdnad, eller omfattande så kallade mosaikvårtor då enskilda vårtor i huden har bildat en omfattande plackliknande vårtmatta. Vårtorna på fotsulorna kan vara ömma.

På händerna förekommer vårtorna som enskilda på fingarna och nagelvallarna eller till och med under nageln. På handryggarna kan det även förekomma platta vårtor. De är något brunare än huden och ofta smärtfria. I ansiktet är vårtorna ofta platta eller stjälkade, till exempel omkring näsborrarna.

Se bilder kring ämnet.

Hos en frisk person försvinner vårtorna av sig själva när kroppens eget immunförsvar aktiveras. Man bör därför vänta ett eller två år på att vårtorna ska försvinna av sig själva. Hos barn försvinner vårtorna av sig själva hos upp till 70 procent av barnen. Tack vare att de är godartade kräver de vanligtvis ingen behandling. Vårtor bör behandlas om de märkbart stör utseendet eller de gör ont och förhindrar motion eller arbete.

Största delen av vårtorna kan behandlas med egenvård men behandlingen kräver tålamod. Eftersom det inte finns något läkemedel mot vårtvirus är mekanisk förtunning av vårtorna samt mjukgörande av dem med lokala vårtsalvor, -gel och -lösningar hörnstenarna i behandlingen. Med dessa behandlingar strävar man efter att göra vårtorna mindre och aktivera kroppens eget immunförsvar mot papillomvirus.

Vårtan blötläggs i ett varmt bad i 15–30 minuter med några dagars mellanrum. Efter detta slipas den varsamt med fint sandpapper (nr 60–80 från järnaffären), pimpsten eller vårtborttagare, torkas och därefter appliceras en lokal vårtsalva eller -gel på vårtan. Preparat för lokalbehandling av vårtor fås receptfritt från apoteket. Produkterna innehåller salicylsyra och mjölksyra eller en kombination av dessa. Gel, droppar eller salva bör alltid appliceras på vårtan efter badet och förtunnandet samt därefter dagligen. Förtunnandet av vårtan fortsätts tills vårtan är i nivå med huden, det vill säga vanligtvis i några månader. Mellan behandlingarna kan vårtan täckas med konstgjord hud eller till exempel ventilationstejp.

En bra behandling av vårtor på fotsulorna hos vuxna är plåster som innehåller salicyl och som byts varannan dag. Behandlingen fortsätts i 2–3 månader.

Dessutom finns produkter innehållande myrsyra och triklorsyra för lokalbehandling av vårtor samt apotekens kryoapparater. En del upplever att vanlig ventilationstejp hjälper. Evidensen för produkternas effektivitet varierar och hos några försvinner vårtorna snabbt – hos andra får man vänta länge på ett resultat. Man bör också komma ihåg att behandlingen av vårtan inte får orsaka mer olägenheter än själva vårtan. Särskilt vid egenvård av vårtor i ansiktet hos barn ska man vara försiktig, eftersom alla produkter för lokalbehandling inte lämpar sig för ansiktet och kan orsaka till och med kraftiga lokala reaktioner. Platta vårtor i ansiktet kräver ingen behandling.

Man behöver inte uppsöka läkare på grund av vårtor, såvida de inte trots en väl genomförd egenvård orsakar smärta eller märkbart stör utseendet. Vid mycket rikligt med vårtor som uppstår snabbt bör man uppsöka läkare. Behandlingsmetoder som läkare använder mot vårtor är frysning med flytande kväve och koldioxidlaserbehandling. Kryobehandlingen kräver flera besök och vid laserbehandling av till exempel vårtor på fotsulorna bildas först ett gropliknande ärr.

Uppdaterad 15.8.2018