Gå till sidans innehåll

Vad är urtikaria?

Urtikaria, det vill säga nässelutslag är en av våra vanligaste hudsjukdomar. Vid urtikaria stiger små kliande kvaddlar upp på huden och de påminner om utslag från brännässlor. Cirka 10–20 procent av befolkningen har någon gång i livet urtikaria, det vill säga nässelutslag.

Urtikaria indelas i flera subtyper. Kronisk spontan urtikaria ger symtom på huden utan någon utlösande faktor.

Inducerande urtikaria orsakas av en extern faktor som rikats mot huden, till exempel köld eller beröring.

Det är frågan om en hudreaktion där diagnosen baseras på en typisk sjukdomsbild.

Nässelutslag kan enligt sjukdomens varaktighet indelas i akut (varaktighet under 6 veckor) och kronisk (varaktighet över 6 veckor).

Orsaken till akut nässelutslag är vanligtvis en infektion eller ett läkemedel. Vid kroniskt nässelutslag är det vanligtvis fråga om ett endogent eller fysikaliskt nässelutslag.

Spontant nässelutslag ger symtom utan någon särskild orsak eller sjukdomsalstrare. Inducerande nässelutslag ger däremot symtom av en extern orsak, till exempel skavning mot huden.

Ibland kan nässelutslag ge symtom på huden i flera månader eller till och med år utan någon särskild orsak. I detta fall talar man om kroniskt spontant nässelutslag. Orsaken hittas vanligtvis inte, utan det är fråga om så kallade endogena symtom.

Mer information:

Inducerande nässelutslag kan förekomma som separata symtom eller samtidigt med spontant nässelutslag. Man känner till ett flertal fysiska stimuli som orsakar nässelutslag. Av dessa är den vanligaste dermografism. Dessutom kan köld, tryck, svettning och i mer sällsynta fall värme, ljus, vatten och vibrationer utlösa inducerande urtikaria.

Se bilder kring ämnet. Bilderna kan väcka starka känslor.

Diagnosen urtikaria ges vanligtvis utgående från sjukdomsbilden.

Om nässelutslaget orsakas eller förvärras av externa faktorer (inducerande urtikaria) känns detta vanligvis igen med hjälp av tidigare symtom. Laboratorie- eller bilddiagnostiska undersökningar är sällan till hjälp.

Akut urtikaria

Vid akut nässelutslag behövs sällan några tilläggsundersökningar.

Kronisk urtikaria

Infektionerna kan uteslutas med hjälp av laboratorieundersökningar. I vissa fall kan några riktade extra laboratorieundersökningar vara till hjälp. Omfattande allergi- eller andra tester är inte till hjälp.

Vid misstanke om fysikalisk urtikaria kan ett provokationstest genomföras (till exempel köldprovokation med en isbit). Vanligtvis identifieras den provocerande faktorn utgående från sjukdomshistoriken och samtal med en läkare.

Från fall till fall kan tilläggsundersökningar, riktade eller uteslutande, genomföras (till exempel allergiundersökningar, andra laboratorieundersökningar, bilddiagnostiska undersökningar).

Uppdaterad 15.8.2018