Gå till sidans innehåll

Faktorer som påverkar din psoriasis – sant eller falskt?

Kost

Numera talar man mycket om kost och specialdieter och många psoriasispatienter har provat på olika dieter. Man har dock inte kunnat konstatera att någon viss kost skulle kunna inverka på om psoriasis bryter ut eller förvärras. Man behöver inte undvika vissa födoämnen och inte heller äta överdrivet mycket av något. Det viktigaste är att äta mångsidigt och så hälsosamt som möjligt samt undvika övervikt.

Levnadsvanor

Utöver övervikt ökar stress, depression, tobaksrökning och riklig alkoholkonsumtion klart risken för att psoriasis ska bryta ut och förvärrar å andra sidan symtomen. Även hos barn ökar övervikt risken för att insjukna i psoriasis och övervikt kan också försvaga psoriasisbehandlingarnas effekt. Hos vuxna mångdubblar tobaksrökning sannolikheten för att insjukna i psoriasis i de fall patienten har en medfödd risk för att insjukna i psoriasis.

Utöver andra positiva hälsoeffekter bör man även med tanke på psoriasis bibehålla normal vikt, motionera regelbundet, undvika tobaksrökning och använda måttligt med alkohol.

Mediciner

Vissa läkemedel kan förvärra psoriasis. De mest kända är litium, klorokin och terbinafin. Även interferonbehandlingar i form av injektioner och imikvimodsalva kan öka symtomen på psoriasis. Om möjligt bör man undvika dessa läkemedel. Däremot verkar inte betablockerare, som tidigare ansågs vara läkemedel som eventuellt förvärrar psoriasis, inverka på sjukdomens förlopp och dessa kan fritt användas.

Uppdaterad 13.11.2017