Gå till sidans innehåll

Syfilis

De första symtomen på syfilis kan uppträda 3–4 veckor efter smittan, men infektionen kan vara helt symtomfri. Smittan kan upptäckas genom ett blodprov. Kondom ger ett bra skydd mot syfilis.

Vilka symtom orsakas av syfilis?

Symtom på syfilis är ett rött, icke-ömmande sår med hårda kanter på infektionsstället, som kan vara i genital-, anal- eller munområdet, och en förstoring av de lokala lymfkörtlarna. Allmänna symtom kan vara illamående, feber och huvudvärk. I ett senare skede kan man få utslag på kroppen och på handflator och fotsulor. Symtomen på syfilis kan vara håravfall och olika neurologiska symtom, t.ex. ögonsymtom. Syfilis kan också vara symtomfritt.

Det sena latenta stadiet börjar när sjukdomen har pågått i minst två år. Därefter anses sjukdomen inte längre kunna överföras genom sex, men den kan överföras via moderkakan till fostret. Sena symtom uppkommer hos ungefär en tredjedel av obehandlade patienter flera decennier efter smittan.

Se bilden kring ämnet. Bilden kan väcka starka känslor.

Hur konstateras syfilis?

Ett blodprov kan användas för att bekräfta syfilissmittan cirka 3–4 veckor efter att personen blivit smittad. Du kan till exempel gå till din hälsocentral eller till en poliklinik för könssjukdomar för att ta prover, där är undersökningen och behandlingen gratis.

Hur behandlas syfilis?

Sjukdomen behandlas med intramuskulärt penicillin och längden på behandlingen beror på sjukdomsstadiet. Efter behandlingen övervakas blodvärdena i upp till sex månader för att se om de förbättras. Det är viktigt att undersöka och behandla alla sexpartner samtidigt.

Uppdaterad 15.8.2018