Gå till sidans innehåll

Hudinfektioner orsakade av jästsvamp

Hudinfektioner orsakade av jästsvamp är vanligtvis hypertrofi av jästsvamp som hör till hudens normalflora, oftast orsakade av Candida albicans eller Malassezia furfur.

Candida-jästsvampinfektion förekommer oftast i fuktiga hudvecksområden, såsom under brösten, i leder, naveln, mellan skinkorna, fingrarna eller mungipan. Även en nagelbandsinfektion kan orsakas av jästsvamp (se paronyki). Torsk hos barn orsakas av Candida-jästsvamp.

Hudinfektioner orsakade av Candida förekommer allt oftare om personen har ett lokalt eller allmänt nedsatt immunförsvar. Sådana orsaker är en föregående antibiotikakur, diabetes, övervikt, kortikosteroidmedicinering eller anna medicinering som försvagar immunförsvaret, HIV/AIDS och lokala orsaker såsom hudskador till följd av upprepad fukt eller skavning. Svampinfektioner förekommer oftare hos åldringar än hos unga.

Symtom på, konstaterande och behandling av hudinfektioner orsakade av Candida

En jästsvampinfektion i ett hudveck är ofta ett illrött och kliande eksem. Hudvecken kan ha söndrig och ömmande hud. Runt omkring syns ofta små röda hudförändringar. Vid en jästsvampinfektion i munnens slemhinnor syns ljusa prickar eller större förändringar.

Jästsvampinfektioner diagnostiseras huvudsakligen utgående från en typisk symtombild, men vid behov tas ett odlingsprov.

Jästsvampinfektioner behandlas med svampsalva mot jästsvamp 1–2 gånger dagligen i 1–2 veckor eller med en kombinationssalva med kortikosteroider och svampmedicin. Vid hudinfektioner orsakade av jästsvamp behövs sällan svampmedicinering som tas via munnen. Vid eksem i hudveck hålls hudområdena torra. Man kan till exempel använda en torr kompress av lakansväv som hindrar hudområdena från att skava mot varandra. Även luftbad kan hjälpa.

Symtom på, konstaterande och behandling av pityriasis versikolor

Pityriasis versikolor orsakas av Malassezia-jästsvamp som förekommer på allas hud, men som hos en del orsakar ett synligt eksem. Symtomen kan vara lindrig klåda men en del personer kan vara helt symtomfria. Typiskt för pityriasis versikolor är bruna/gråskiftande kartliknande fläckar på bålen. Eksemen förekommer vanligtvis inte i ansiktet eller nedanför naveln.

Pityriasis versikolor konstateras vanligtvis utgående från en typisk hudförändring, men förekomsten av Malassezia-jästsvamp kan även säkerställas genom mikroskopundersökning. Pityriasis versikolor behandlas vanligtvis med ketokonazolschampo som fås från apoteket.

Uppdaterad 15.8.2018