Gå till sidans innehåll

Symtom vid urtikaria

De vanligaste symtomen på urtikaria, det vill säga nässelutslag är små kvaddlar på huden och klåda.

Typiska symtom är snabbt stigande och kliande nässelutslag som kan omges av rodnad. Det finns många olika slags kvaddlar. Deras storlek kan variera från små med en diameter på en millimeter till större enhetliga utslag.

Klådan är ofta värst när kvaddlarna stiger upp, men skrapmärken är sällsynta. Kvaddlarna stiger upp och sjunker ner samt byter plats. Ett typisk särdrag för sjukdomen är att en enskild kvaddel hålls på samma plats i högst ett dygn.

Om en enskild förändring hålls kvar på samma plats i över ett dygn eller lämnar ett spår efter att ha läkt, till exempel pigment eller blåmärke, tyder detta på något annat än nässelutslag.

Se bilder kring ämnet. Bilderna kan väcka starka känslor.

Orsaker

Vid nässelutslag aktiveras hudens mastceller och frigör signalsubstanser (av vilka den viktigaste är histamin), hudens små blodkärl vidgas och genomsläppligheten ökar. Detta orsakar kliande nässelutslag på huden.

Mastcellerna kan aktiveras av infektioner, läkemedel, olika fysikaliska irritationsfaktorer och kroppens egna antikroppar (en endogen autoimmun mekanism).

Hudens mastceller frigör signalsubstanser av vilka den viktigaste är histamin. Dessa orsakar klåda på huden via känselnerverna.

Allergier är sällsynta orsaker till urtikaria. Vid långvarig urtikaria hittas vanligtvis ingen förklarande orsak.

Uppdaterad 28.11.2017