Gå till sidans innehåll

Vad är akne?

Akne är en vanlig hudsjukdom som främst förekommer i ansiktet. Den förekommer främst i tonåren, men även vuxna har akne.

Cirka 80 procent av människorna har någon gång i livet akne. Hos de flesta är symtomen lindriga och övergående. Hos några kan aknen dock vara mycket svårartad och lämna bestående ärr på huden.

Det finns många orsaker till akne och särskilt hormonella faktorer inverkar på om sjukdomen bryter ut och på vilket sätt den framskrider.

De viktigaste mekanismerna som orsakar akne är enligt dagens uppfattning täppta talgkörtlar, överdriven talgproduktion, ökad mängd för akne typiska proprionbakterier på huden och hudinfektion. Generna inverkar på om akne bryter ut och hur svårartad den blir. Hos de flesta patienter förekommer akne även inom den närmaste släkten.

Akne är till sin natur en kronisk hudsjukdom. Förändringar som är karakteristiska för akne är vita och svarta pormaskar (komedoner), kvisslor och finnar. Hudförändringarna förekommer främst i mitten av ansiktet, i pannan och på hakan, men hos vissa patienter även på halsen, ryggens övre del, brästkorgen och axlarna.

Akne kan orsaka ärr på huden. Även lindrig akne kan försämra livskvaliteten och leda till sämre självkänsla och psykosociala problem.

Även om ovan nämnda hudförändringar vanligtvis förekommer samtidigt har akne traditionellt indelats i tre subtyper enligt de rådande hudförändringarna:

  1. Komedoakne

  2. Akne med variga finnar

  3. Cystisk akne och andra svåra sjukdomsformer

De huvudsakliga hudförändringarna består av svarta och vita pormaskar, det vill säga öppna och slutna komedoner. På huden syns endast lite eller inga infektionsrelaterade förändringar, det vill säga kvisslor eller finnar.

Se bilden i anslutning till ämnet

På huden förekommer främst röda kvisslor och variga finnar. Svarta och vita pormaskar förekommer i mindre omfattning.

Se bilden i anslutning till ämnet

Utöver vita och svarta pormaskar, kvisslor och variga finnar förekommer djupa kavernösa förändringar som ofta gör ont och ömmar. Hudförändringarna kan främst förekomma på bålen, särskilt på övre delen av ryggen, axlarna och bröstkorgen.

Acne fulminans är en sällsynt form av akne som nästan enbart förekommer hos pojkar i puberteten och som, utöver kraftigt inflammerade och sårbildande akneförändringar, även hör samman med feber, led- och muskelvärk.

Acne conglobata är akne hos vuxna, oftare män, som hör samman med kavernösa förändringar (aknecystor) och så kallade dubbelkomedoner.

Se bilden i anslutning till ämnet

Akne kan fortsätta in i vuxen ålder eller hos vissa patienter kan den bryta ut i vuxen ålder. Akne i vuxen ålder är vanligare bland kvinnor. Det finns många orsaker till akne och särskilt hormonella faktorer inverkar på hur sjukdomen framskrider. Även generna påverkar akne och hos de flesta patienterna förekommer akne även inom den närmaste släkten.

Samma vårdprinciper som för akne under puberteten

Vårdprinciperna för akne i vuxen ålder är desamma som för akne hos ungdomar. Användningen av kombinerat p-piller kan i viss mån begränsas. I svårartade och ärrbildande sjukdomsformer används isotretinoinbehandlingar som ordineras av hudläkare.

Akne kan förvärras eller bryta ut under graviditet eller amning. Man bör komma ihåg att en stor del av aknebehandlingarna inte lämpar sig för gravida eller ammande kvinnor.

I den här patientgruppern används vanligtvis lokalbehandling som konstaterats vara säker: produkter för lokalbehandling som innehåller azelainsyra, bensoylperoxid eller klindamycin.

I svåra fall planeras behandlingen vanligtvis individuellt tillsammans med en hudläkare.

Vid svårartad akne syns knutor, finnar och pormaskar på stora hudområden. Vanligtvis ger aknen kraftiga symtom, man kan se rikligt med infektionsförändringar och ofta även akneärr.

Kvisslorna och knutorna kan koncentreras till den övre delen av ryggen och bröstkorgen. I vissa svårartade former av akne kan patienten även uppvisa allmänna symtom, såsom feber, illamående och ledvärk (acne fulminans).

Uppdaterad 15.8.2018