Gå till sidans innehåll

Mollusker

Mollusker är en av de vanligaste hudsjukdomarna hos barn och enligt vissa bedömningar har vart sjätte barn mollusker. Den vanligaste åldersgruppen är barn i lekåldern, hos barn under 1 år förekommer de mer sällan.

Mollusker orsakas av viruset molluscum contagiosum och smittar genom kontaktsmitta. Den gulaktiga massan i en mollusk innehåller rikligt med virus och när barnet skrapar en kliande mollusk sprids smittan lätt. Viruset klarar bra av uttorkning och sjukdomen kan uppenbarligen också smitta via leksaker. På atopisk hud kan molluskerna sprida sig till stora områden.

Symtom på mollusker

Mollusker är pärlvita, glansiga, hårda knottror som ofta har en liten grop i mitten. Deras storlek varierar mellan 1 och 10 millimeter. När man klämmer en mogen mollusk utsöndras ett talgliknande, gulfärgat sekret. Molluskerna kan förekomma som enskilda, i grupper om tiotals eller upp till hundratals mollusker. De trivs på områden med tunn hud, såsom lårens baksida, knävecken, armhålorna och armvecken. Mollusker konstateras utgående från en typisk symtombild och separata undersökningar behövs inte.

Se bilden kring ämnet.

Behandling av mollusker

Mollusker läker vanligtvis av sig själva inom ett eller ett och ett halvt år. Klåda är det enda symtomet. Mollusker medför närmast estetiska olägenheter. Numera rekommenderas inte längre att mollusker knips bort en åt gången. Om mollukserna infekteras till följd av att de till exempel skrapas kan huden lugnas med antibiotikasalva som fås från apoteket. Infekterade mollusker är ofta ett tecken på att de håller på att försvinna.

Om molluskerna blir kraftigt infekterade och förekommer rikligt kan ett läkarbesök krävas. Även då rikligt med mollusker snabbt uppkommer hos en vuxen bör man uppsöka läkare.

Uppdaterad 15.8.2018