Gå till sidans innehåll

Faktorer som ökar risken för hudcancer

UV-strålningen är praktiskt taget den enda exponerande faktorn för hudcancer som vi kan påverka. Man måste också känna till andra exponerande faktorer, eftersom de tillsammans eller var för sig kan öka risken för hudcancer.