Gå till sidans innehåll

Om könssjukdomar

Könssjukdomar är sexuellt överförbara sjukdomar som orsakas av bakterier eller virus.

Den vanligaste könssjukdomen i Finland är klamydia, andra bakteriella sjukdomar är gonorré och syfilis. Virala könssjukdomar är HIV, genitalherpes och kondylom som orsakas av papillomvirus. Varje år insjuknar cirka 14 000 finländare i klamydia. Några hundra fall av gonorré, syfilis och hiv konstateras. Efter klamydia är genitalherpes och kondylom de vanligaste.

Hälften av gonorré- och syfilissmittorna fås utomlands. Även hivsmitta importeras i viss mån från utlandet. Däremot är klamydiasmittor huvudsakligen inhemska. När man reser kommer man ofta ihåg att vaccinera sig, men risken för könssjukdomar tas inte alltid med i beräkningen. I många länder är dock könssjukdomar betydligt vanligare än i Finland, så det lönar sig att ta med sig kondomer på resan. Om du har haft oskyddat sex under en resa bör du testa dig efteråt.

Könssjukdomar smittar vid samlag samt vid oral- och analsex. Man glömmer ofta bort att man kan smittas via oralsex. Klamydia- och gonorrésmittan kan också finnas i halsen.

Sjukdomarna smittar särskilt lätt vid oskyddade samlag. Vid analsex brister dock slemhinnan lättare, vilket exponerar för smitta.

Det är lätt att tänka att preventivmedel bara är ett sätt att förhindra graviditet och att glömma bort att de förebygger könssjukdomar. Kondomer ger ett bra skydd mot de allra flesta könssjukdomar. Vid alla könssjukdomar är det viktigt att berätta för sina sexpartner om smittan så att de kan söka sig till tester och behandling.

Alla könssjukdomar kan vara symtomfria. En obehandlad könssjukdom kan spridas till andra sexpartner även om man är symtomfri. Vid klamydia och gonorré uppkommer symtomen ofta inom några veckor. Vanliga symtom är sveda vid urinering och smärta i nedre delen av buken. Hos kvinnor kan symtomen också vara ökad flytning från slidan eller blodig flytning efter samlag. Vid genitalherpes och kondylom kan inkubationstiden vara längre. Herpes kan orsaka blåsor och sår på slemhinnorna, medan kondylom uppträder som vårtor. Syfilis kan orsaka sår på slemhinnorna och utslag på olika delar av kroppen.

Du bör testa dig om du har haft en tillfällig sexpartner och inte har använt kondom, om du har symtom som tyder på en könssjukdom eller om du är orolig av någon annan orsak. Innan man låter testa sig bör man försäkra sig om att det har gått tillräckligt lång tid sedan den sexuella kontakten för att resultaten ska vara tillförlitliga.

En eventuell klamydia- eller gonorréinfektion syns vanligtvis inte i testerna förrän ungefär en vecka efter smittan, men när det gäller syfilis och hiv kan det ta längre tid, upp till flera månader. Du kan testa dig på din egen hälsostation, på en poliklinik för könssjukdomar i en större stad, på en studenthälsovårdsmottagning, vid arbetshälsovården eller på en privat klinik. Hivtester tas också vid Finlands Röda Kors pluspunkter och HIV-points verksamhetsställen.

Sjukdom

Tidigast möjliga tidpunkt för testning efter infektion

Datum för det bekräftande provet (när testet är uteslutande)

Provkvalitet

Klamydia

5–7 dygn

primärt urinprov eller svabbprov

Gonorré

5–7 dygn

primärt urinprov eller svabbprov

Syfilis

3–4 v

2 mån

blodprov

HIV

3–4 v

3 mån

blodprov

Herpes

vid symtom

svabbprov från en blåsa eller ett sår

Hepatit B

3–4 v

3 mån

blodprov

Hepatit C

3–8 v

3–6 mån

blodprov

Uppdaterad 15.8.2018