Gå till sidans innehåll

Vad är atopiskt eksem?

Atopiskt eksem (eksem eller dermatit) är en allmän hudsjukdom. Eksemet hör samman med anlag för klåda och infektion i överhuden, epidermis, det vill säga en inflammation.

Atopiskt böjveckseksem i armbågsvecket hos vuxna.

Atopiskt eksem är en kronisk, det vill säga långvarig eller kroniskt återkommande hudsjukdom. Sjukdomen kallas också mjölkskorv. Det börjar vanligtvis redan i småbarnsåldern och lindras i skolåldern, men kan aktiveras senare på nytt hos unga vuxna.

Atopiskt eksem hör samman med torr hud även i symtomfria eksemskeden. Med atopisk hud avses hud med tendens att bli torr och där den egentliga aktiva ekseminfektionen enkelt uppstår. I de lindrigare formerna är huden främst torr och uppvisar endast sällan symtom på eksem, till exempel vintertid. Som värst kan eksemet fortsätta livet ut.

Typiska eksemområden varierar med åldern. Hos spädbarn förekommer eksem särskilt i ansiktet, på huvudet och kroppen, hos småbarn i böjvecken på armar och ben, hos barn i skolåldern även på baksidan av låren och hos vuxna på överkroppen. Eksem i ansiktet, på ögonlocken, halsen och händerna kan i praktiken förekomma i alla åldrar. Eksemet är rodnande, fjällande och det förekommer knottror och på grund av att det kliar skrapas huden ofta sönder. Ett hudområden som upprepade gånger skrapas sönder blir tjockare, det vill säga likenifieras.

Se bilden i anslutning till ämnet

Risken för att få atopiskt eksem är genetisk, men även miljöfaktorer inverkar på om eksemet bryter ut. Eksemets sjukdomsmekanism är komplex och det finns ingen entydig faktor.

Det centrala är dock att att hudbarriärerna som skyddar huden har försvagats, vilket gör att huden blir torr och externa faktorer irriterar huden. Detta i sin tur orsakar en ekseminfektion, vilket för sin del försvagar hudbarriärernas funktion ännu mer. På detta sätt suppstår en ond cirkel som upprätthåller eksemaktiviteten och som vanligtvis inte bryts utan en effektiv behandling. Det atopiska eksemets immunförsvar är också försvagat, vilket innebär att det finns en större risk för infektioner på en hud med eksem med till exempel stafylokockbakterie som normalt finns på huden. Vårtor och mollusker är vanligare och mer rikligt förekommande på atopisk hud än på frisk hud.

Se bilder kring ämnet.

Atopiskt eksem orsakas i princip inte av allergier utan är en autonom sjukdom, men atopi hör samman med anlag för allergier. Atopiskt eksem hör till samma sjukdomsfamilj som födoämnesallergier bland småbarn, allergisk snuva orsakad av pollen, ögoninflammation och allergisk astma.

Atopiskt eksem förekommer hos cirka 20 procent av alla småbarn, men eksem på grund av födoämnesallergi hos endast cirka 2–3 procent. En stor del av hudatopikerna lider av hösnuva och djurallergier och många har också astma. Under pollensäsongen lägger vissa atopiker märke till att eksemet aktiveras på bara hudområden. Kontaktallergi orsakad av kemikalier, såsom parfymer och konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter kan lättare uppstå på hud med eksem.

Uppdaterad 15.8.2018