Gå till sidans innehåll

Övrig behandling av atopiskt eksem

Utöver behandling med salva kan atopiskt eksem även behandlas med förband och bandage.

I rekommendationerna för atopiskt eksem i God medicinsk praxis (på finska) finns videor där man kan se hur bandage och förbandsbehandling används.

Vid svårt kliande eksem kan huden skyddas från skrapande genom att använda elastiska förband som skydd för eksemområdena. Förband används särskilt vid eksem på extremiteterna.

Som förband kan användas till exempel tubsockor. Förbandet läggs på efter att den mjukgörande krämen eller läkemedelssalvan har absorberats.

Vid eksem på händerna kan bomullshandskar användas.

Strumpor med zinksalva innehåller zinkoidpasta och lämpar sig för behandling av långvarigt, fjällande eksem på extremiteterna. Strumpan med zinksalva läggs ovanpå läkemedelsalvan eller den mjukgörande krämen och fästs på plats med en tubsocka eller ett bandage. Sockan får vara på plats i några dagar, tills den torkar.

Absorptionen av kortisonsalvorna kan ökas med hjälp av förbandsbehandling som kan användas vid behandling av långvarigt eksem på ett litet område. Vid förbandsbehandling täcks eksemområdet med ett hydrokolloidförband som fås från apoteket, det vill säga med så kallad konstgjord hud, under vilken man har lagt kortison i flytande form. Hydrokolloidförbandet får vara kvar i flera dagar och därefter fortsätts behandlingen ofta med sedvanlig läkemedelssalva.

När eksemet är akut, brännande och vätskande kan ett fuktigt bandage lugna den irriterade huden. Användningen av fuktiga bandage avslutas efter att eksemet har torkat ut.

Tillverkning och användning

Ett bandage, till exempel en kompress, en bit gammalt lakanstyg eller en tunn handduk viks till en kompress med 3–4 lager och fuktas med en koksalt- eller zinksulfatlösning (0,25 procent) som fås från apoteket. Krama ur överflödig vätska från bandaget och placera det på det hudområde som ska behandlas. För att förhindra avdunstning kan man placera till exempel smörpapper ovanpå bandaget. Bandaget kan ännu fästas med ett torrt förband.

Koksalt och zinksulfatlösning fås receptfritt från apoteket.

Ett vätskande eksemområde behandlas med fuktigt bandage i cirka 30–60 minuter. Därefter appliceras antingen en läkemedelssalva eller en mjukgörande kräm på eksemområdet. Det är viktigt att se till att bandaget inte torkar.

Mer information:

Om lokalbehandlingen inte är tillräcklig kan UV-ljusbehandling användas för behandling av ett atopiskt eksem. Behandlingens effekt grundar sig på den dämpande effekt UV-strålarna har på den immunologiska infektionsprocessen. Ljusbehandlingen omfattarvanligtvis 15–20 behandlingsgånger och behandlingen genomförs 2–3 gånger i veckan. Ljusbehandlingen kan ges på sjukhusens polikliniker för hudsjukdomar eller vid privata ljusbehandlingsställen. Behandlingen kräver alltid läkarremiss.

Ljusbehandlingen lämpar sig för gravida, men ljusbehandling åt barn ges endast efter moget övervägande och under övervakning av en specialläkare. Under ljusbehandlingsperioden kan kortisonsalvor användas enligt läkarens anvisningar, men takrolimus- eller pimekrolimussalvor ska inte användas.​

Uppdaterad 15.8.2018