Gå till sidans innehåll

P-piller vid behandling av akne

Hos kvinnor kan p-piller användas vid sidan av aknesalvor, -gel eller antibiotika som tas via munnen och isotretinoinbehandling.

Hos kvinnor kan man som inledande behandling av akne använda kombinerade p-piller (antiandrogeniska kombinerade p-piller). Kombinerade p-piller har ofta en bra och långvarig verkan mot akne. Kombinerade p-piller användas vid sidan av lokalbehandling av akne, antibiotika som tas via munnen och isotretinoinbehandling.

För aknepatienter ska man välja ett sådant p-piller, vars gulkroppshormon har en antiandrogen effekt (till exempel desogestrel, drospirenon eller cyproteronacetat).

Vid användning av kombinerade p-piller uppkommer terapiresponsen långsamt inom några månader (3–6 månader), vilket innebär att man åtminstone i början av behandlingen dessutom bör använda lokalbehandlingspreparat och vid behov antibiotikabehandling.

Uppdaterad 13.11.2017