Gå till sidans innehåll

Lokalbehandling av psoriasis, behandling med krämer

Lindrig eller lokal psoriasis behandlas enbart med krämer. Även i mer svårtartade sjukdomsfall används behandling med krämer vid sidan av annan behandling.

En av hörnstenarna vid behandling med krämer är medelstarka eller starka kortisonsalvor som används som kurer. Alternativt kan en kombination av starkt kortison och D-vitaminderivat används i form av kurer eller som underhållsbehandling endast en kräm med D-vitaminderivat.

Läkemedelssalvor som innehåller kortison används vanligtvis en gång dagligen på eksemområdet i kurer på 2–3 veckor (till och med 4 veckor) och mellan kurerna hålls pauser på minst 1–2 veckor, varefter behandlingen vid behov kan inledas på nytt.

När man använder starka kortisonsalvor bör mängden salva inte överstiga 30–50 gram per vecka. Vid behandling av omfattande psoriasis eller användning av mycket starka kortisonsalvor rekommenderas att behandlingen avslutas stegvis, till exempel genom att i slutet av perioden övergå till en mildare kortisonsalva.

På tunna hudområden, till exempel ansiktet och hudveck, samt vid behandling av psoriasis hos barn används mildare kortisonsalvor under kortare tidsperioder (till exempel kurer på 1–2 veckor). Läkare kan också ordinera takrolimussalva för tunnare hudområden, även om takrolimussalva inte är en officiell indikation för behandling av psoriasis.

Psoriasis i hårbottnen behandlas med medelstarka eller starka kortisonlösningar en gång i dygnet som 1–2 veckor långa kurer. På mycket tjock fjällning i hårbottnen eller på annan hud kan man använda salicylsyrepreparat i perioder om några dagar för att skala av och lösgöra mjäll.

Uppdaterad 13.11.2017