Gå till sidans innehåll

Nagelsvamp

Med nagelsvamp avses en svampinfektion i nageln som oftast orsakas av dermatofyter. Vid sidan av fotsvamp är detta en allmän svampinfektion.

Nagelsvamp är vanligare bland män än bland kvinnor och blir klart vanligare med åldern. Hos barn är nagelsvamp sällsynt. En svampinfektion på tånaglarna är betydligt vanligare än på fingernaglarna. Upprepade trauman eller vissa sjukdomar, såsom diabetes, exponerar för nagelsvamp. Nagelsvamp skadar lätt den omgivande huden och kan utgöra en infektionsport till bakterieinfektioner i huden. Nagelsvamp är också en estetisk olägenhet.

Symtom på nagelsvamp

En svampinfektion börjar vanligtvis vid nagelspetsen eller nagelkanten. Ett typiskt särdrag är en gulaktig eller brunaktig skåraktig missfärgning som framskrider från nagelspetsen mot nagelfästet. Svampen sprids under nageln och gör småningom nageln ojämn och tjock, vilket leder till att nageln lossnar. Nagelsvamp kan förstöra hela nageln. Det är mer sällsynt att nagelsvamp växer på nagelns yta (så kallad vit nagelsvamp) eller att den börjar vid nagelfästet. Det senare är vanligare vid störningar i immunsystemet eller den perifera blodcirkulationen.

Se bilder kring ämnet. Bilderna kan väcka starka känslor.

Att konstatera nagelsvamp

En svampinfektion i naglarna ska alltid säkerställas genom undersökningar innan behandlingen inleds. Efter en rengöring med vatten eller alkohol tas nagelspetsen och de friska ytlagren bort med nagelpincett eller genom att skala av tunna flisor med kniv. En provbit tas från den drabbade nageln eller från nagelplattan. Provet undersöks genom svampodling som även inkluderar undersökning med mikroskop, ett så kallat nativprov. Ett alternativ till odling är ett prov med genteknik (PCR). En PCR-undersökning kan genomföras även om nageln på förhand har behandlats med svampmedicinering.

Behandling av nagelsvamp

Nagelsvamp behandlas med svampmedicinering som tas via munnen i minst 3–4 månader. Man bör komma ihåg att enadst varannan tillfrisknar från nagelsvamp genom svampmedicinering. Vid sidan av läkemedelsbehandling kan nagelförtunning utförd av en fotvårdare (ureablötläggning, mekanisk slipning) främja tillfrisknandet från nagelsvamp. Svamp som börjar från nagelspetsen kan botas med lokal nagellacksbehandling.

Vid förebyggandet av nagelsvamp betonas fothygienens betydelse (se förebyggande av fotsvamp).

Uppdaterad 15.8.2018