Gå till sidans innehåll

Vad är handeksem?

Flera olika faktorer kan påverka uppkomsten av handeksem. Den vanligaste formen är kontakteksem orsakad av irritation.

Det finns många orsaker till handeksem. Den vanligaste formen, ungefär hälften av fallen, är irritationseksem, som ofta orsakas av atopiskt anlag eller atopiskt eksem. Kontaktallergi ger ofta symtom i form av handeksem. Även andra hudsjukdomar, såsom infektionseksem, psoriasis, palmoplantaris, det vill säga PPP och svampinfektion kan ge symtom på händernas hud.

Handeksem är ett inflammatoriskt tillstånd i överhuden som hör samman med rodnad, klåda, knottror, blåsor, söndrig och sprucken hud, torr och fjällande hud samt vätskefyllda blåsor.

Symtomen på handeksem har olika skeden. I det akuta, det vill säga snabbt uppkomna eller förvärrade skedet förekommer rodnad, svullnad, klåda och vätskande i eksemet. Vesiklar, det vill säga vätskefyllda blåsor är vanliga. I en kronisk, det vill säga långvarig situation är eksemet torrt, förtjockat, fjällande och avskalande. Vid en mellanform av dessa domineras eksemet av rodnad, klåda och fjällande.

Händerna är ofta ett typsikt område för atopiskt eksem redan i barndomen och särskilt vid vuxen ålder. Vanliga områden där eksemet förekommer är fingrarna och mellan fingrarna, handens ovansida, handlederna och handflatornas kanter.

Den atopiska hudens skyddsmekanismer har försvagats och huden är torr och skör, vilket innebär att externa faktorer enkelt leder till ett förvärrat eksem. Atopiskt eksem kan förekomma av sig självt, men olika faktorer som irriterar huden, till exempel riklig handtvätt och vått arbete, förvärrar eller förorsakar enklare eksemet än hos icke-atopiska personer. Atopi är ett bestående anlag och därför är det viktigt att lära sig sköta och skydda huden på händerna från irriterande faktorer.

Irritationseksem är den vanligaste orsaken till handeksem. Faktorer som irriterar huden, till exempel riklig handtvätt, vått arbete, hantering av starka ämnen, såsom rengöringsmedel och lösningar, livsmedelshantering, smutsiga och dammiga arbetsuppgifter samt den baddande effekten av skyddshandskar kan i riklig omfattning orsaka eksem. Om huden dessutom är atopisk räcker till och med en mindre stimulibelastning. Vanliga områden där eksemet förekommer är exponerade områden som fingrarna och mellan fingrarna, handens ovansida och handflatornas kanter. Eksemets svårighetsgrad är beroende av antalet irritationsfaktorer och deras styrka. Att undvika irritationsfaktorer och skydda sig mot dem utgör en viktig del av eksemets behandling.

Allergiskt kontakteksem, det vill säga kontakteksem, förekommer ofta på händerna, eftersom ämnen och kemikalier kommer i kontakt med huden via händerna. Det är frågan om en fördröjd kontaktallergi för vissa lågmolekylära kemikalier, till exempel parfymer eller konserveringsmedel i kosmetika och hygienprodukter, nickel, gummikemikalier eller naturlig harts.

Eksemet uppstår vanligtvis i kontaktområdet inom några dagar efter hudkontakten. En fördröjd kontaktallergi kan undersökas med epikutantest, alltså lapptest. Den vanligaste kontaktellergenen är nickel som man typiskt har blivit överkänslig mot via piercing, till exempel örhängen. Ibland är allergiskt kontakteksem arbetsrelaterat.

Uppdaterad 15.8.2018