Gå till sidans innehåll

Behandling av handeksem

Handeksem ska behandlas effektivt för att eksemet inte ska bli kroniskt. Behandlingen av handeksem grundar sig på lokalbehandling. Lika viktigt som behandling med läkemedelssalvor är att omsorgsfullt tvätta händerna och undvika faktorer som irriterar huden.

Handeksem behandlas med läkemedelssalvor. Kortisonsalvor är det främsta behandlingsalternativet bland läkemedelssalvor för behandling av handeksem. Takrolimussalva används vid underhållsbehandlingen av handeksem för att minska behovet av kortisonsalva.

Lokalt använda kortikosteroider, det vill säga kortisonsalvor, lugnar ekseminfektionen och är det primära behandlingsalternativet vid handeksem. Eftersom särskilt huden i handflatorna är tjock och tät krävs vanligtvis en stark kortisonsalva. Huden på handryggen och handeksem hos barn kan också behandlas med en medelstark kortisonsalva. I krävande skeden behövs ibland även en mycket stark kortisonsalva. Behandlingen ska genomföras dagligen tills eksemet har läkt. Detta kan ta flera veckor, till exempel 2–4 veckor, vid behov ännu längre.

Om eksemet återkommer snabbt ska man efter den dagliga behandlingskuren fortsätta samma behandling som en förebyggande behandling, till exempel varannan dag i två veckor och därefter ännu två dagar i veckan på det läkta hudområdet i flera veckors tid. Vid behov upprepas behandlingsperioden. Man bör sträva efter en minst två veckors paus eller en period med underhållsbehandling mellan de dagliga behandlingskurerna.

Kortinsonsalvan appliceras en gång om dagen, vanligtvis till natten. Det är bra att ta på sig bomullshandskar på de insmorda händerna för att salvan ska absorberas effektivare. Om eksemet är mycket irriterat eller infekterat kan man välja ett kombinationspreparat, som utöver kortisonet har en antimikrobisk effekt.

Takrolimussalva används ibland vid underhållsbehandlingen av handeksem för att minska behovet av kortisonsalva. Dess effekt räcker vanligtvis inte till vid ett akut eksem, eftersom salvan inte absorberas tillräckligt i den täta huden på händerna. På handryggen är effekten bättre.

Det är bra att använda mjukgörande krämer som stöd för behandlingen. Mjukgörande krämer behandlar dock inte själva ekseminfektionen, utan förstärker hudbarriären för en stund och återfuktar och gör huden mjukare. En lätt mjukgörande kräm rekommenderas för handtvätt i stället för tvål. En medelfet, effektivt återfuktande mjukgörande kräm kan användas efter handtvätt och vid behov under dagens lopp för att hindra huden från att torka ut. Till natten kan en fet mjukgörande kräm appliceras under bomullshandskarna.

Om man med lokalbehandling inte kan åstadkomma en tillräcklig effekt på handeksemet kan man dessutom vid behov använda ljusbehandling. En lämplig behandlingsform för händerna är vanligtvis en salva-PUVA-behandling. Vid en salva-PUVA-behandling appliceras först en fotosensibiliserande salva på händerna, varefter området behandlas med en UVA-vårdapparat. Det behövs vanligtvis 15–30 behandlingsgånger tre gånger i veckan, vilket innebär att behandlingen tar 2–3 månader. Ljusbehandling ges vid de större sjukhusens polikliniker för hudsjukdomar och vid vissa enheter inom den privata hälso- och sjukvården. Om det samtidigt förekommer mer omfattande eksem på andra hudområden kan man även som behandlingsform välja UVB-ljusbehandling med smalt spektrum.

Om man med lokalbehandling och ljusbehandling inte uppnår en tillräcklig effekt på handeksemet eller om det inte finns en praktisk möjlighet att genomföra ljusbehandlingen kan man vid behandlingen av handeksem använda invärtes medicinering, det vill säga läkemedel som tas via munnen. De minskar behovet av lokalbehandling, men avlägsnar inte helt behovet. Omsorgsfull lokalbehandling ska alltså fortsätta även vid sidan av annan behandling. De vanligaste alternativen är metotrexat, ciklosporin, alitretinoin eller acitretin. Behandlingen väljs individuellt enligt patientens handeksem och övriga hälsotillstånd. Medicineringarna kräver en noggrann uppföljning genom bland annat blodprov för att man ska kunna hantera eventuella biverkningar. Behandlingen genomförs under övervakning av en specialläkare inom hudsjukdomar.

Uppdaterad 19.7.2019