Gå till sidans innehåll

Atopiskt eksem och yrkesval

Atopisk hud är torr och reagerar snabbare på olika externa stimuli, vilket kan leda till att eksemet bryter ut eller förvärras. I arbetslivet exponeras särskilt huden på händerna.

Atopiskt eksem uppstår ofta redan i barndomen eller ungdomen. Atopiskt handeksem kan uppkomma redan i detta skede eller i en senare ålder. Eftersom atopi är en bestående egenskap och atopiskt eksem, särskilt handeksem, förvärras på grund av olika faktorer som irriterar huden, rekommenderas det att man beaktar detta redan vid planeringen av kommande studier och yrkesval.

De mest rekommenderade arbetena för en patient med handeksem är arbetsuppgifter där händerna hålls rena och torra, till exempel kontorsarbete.

Faktorer som förvärrar handeksem är vått arbete, hantering av livsmedel, riklig handtvätt, skyddshandskars baddande effekt, smutsiga och dammiga arbetsuppgifter, hantering av starka ämnen, såsom lösningar, oljor och rengöringsmedel samt omfattande mekanisk belastning. Dessa faktorer förekommer vanligtvis i till exempel köksarbete, livsmedelsarbete, städarbete, vårdarbete som kräver hög hygiennivå, frisör- och skönhetsbranschen, massagearbete, smutsiga och dammiga arbetsuppgifter inom till exempel byggbranschen, VVS-arbeten, bilmontering, maskinbearbetning och många branscher inom industrin. Faktorer som förvärrar ett större eksemområde är dessutom till exempel svettning samt smutsiga och dammiga arbetsuppgifter.

Vid behov bör man diskutera yrkesvalet med till exempel TE-byrån (arbets- och näringsbyrån) eller läroinrättningarnas studiehandledare.

Uppdaterad 10.11.2017