Gå till sidans innehåll

Ljusbehandlingar som behandlingsform vid psoriasis

Ultraviolett (UV)-strålning lindrar hudinfektionen med flera olika mekanismer och UV-strålning från solljus eller genom ljusbehandling lindrar psoriasis hos de flesta patienter.

För UV-ljusbehandling krävs läkarremiss.

Den primära UV-ljusbehandlingsformen är UVB med smalt spektrum. Ibland används även bad-PUVA-behandling, men den är arbetsdrygare än UVB-behandling och kräver omsorgsfullt skydd mot solljus. Ljusbehandlingen ges vanligtvis 3 gånger i veckan och sammanlagt 20–25 gånger (vårdperiodens längd 7–8 veckor). Efter en vårdperiod med UVB-behandling med smalt spektrum är cirka 70 procent av patienterna symtomfria. Terapiresponsen är individuell, vanligtvis 4–6 månader, men kan också vara betydligt längre.

En rekommenderad övre gräns för årlig behandling är 2 perioder. Det finns ingen exakt information om en större risk för hudcancer orsakad av ljusbehandling, men i allmänhet rekommenderas inte fler än 450 UVB-behandlingar eller 200–250 PUVA-behandlingar under en livstid.

De viktigaste hindren för ljusbehandling är en hudtyp som enkelt blir bränd, tidigare hudcancer (särskilt melanom) eller i övrigt en märkbart större risk för hudcancer och fotosensibiliserande läkemedel. Ibland kan behandlingen begränsas av att den är alltför bindande, tillgången till behandling och resorna till behandling.

Du hittar mer information om klimatrehabilitering på Psoriasisförbundets webbplats:

Uppdaterad 13.11.2017