Gå till sidans innehåll

Biverkningar av isotretinoinbehandling

Användningen av isotretinoin kan orsaka bieffekter, av vilka de vanligaste är torr hud och torra slemhinnor. Bieffekterna är vanligtvis beroende av dosens storlek.

Bieffekternas förekomst och svårighetsgrad är individuella. Den dagliga isotretinoindosen kan vid behov minskas enligt en hudläkares anvisningar.

En av de allvarligaste bieffekterna är att isotretinoin orsakar fosterskador. På grund av detta ska kvinnor i fertil ålder använda ett effektivt preventivmedel minst 5 veckor innan isotretinoinbehandlingen inleds, under hela isotretinoinbehandlingen och ännu 5 veckor efter avslutad isotretinoinbehandling.

Lever- och fettvärden undersöks innan behandlingen inleds, efter den första behandlingsmånaden samt regelbundet under behandlingen med minst tre månaders intervaller, såvida det inte finns behov av intensivare uppföljning.

Aknen kan förvärras när isotretinoinbehandlingen inleds. Situationen blir vanligtvis lugnare när behandlingen har pågått i 2–3 veckor. Om aknen märkbart förvärras och det på stora områden uppstår infekterade knutor och kvisslor ska man kontakta den behandlande hudläkaren.

De vanligaste bieffekterna av isotretinoin är torr hud och torra slemhinnor. Symtomen är som starkast i början, men med hjälp av läppbalsam, mjukgörande krämer för huden och återfuktande droppar för näsa och ögon förblir de vanligtvis hanterbara.

Hos vissa personer blir huden så torr att det uppstår ett rodnande och kliande eksem. Då kan det vara nödvändigt att vid sidan av mjukgörande krämer periodvis använda milda kortisonsalvor (till exempel i perioder om 1–2 veckor).

Torra ögon är vanligt under en isotretinoinbehandling och kan förebyggas genom att använda återfuktande droppar under dagen och/eller ögonsalva på kvällen. Efter avslutad isotretinoinbehandling korrigeras vanligtvis situationen.

Mer sällan uppstår hornhinneinflammation eller andra ögonproblem, på grund av vilka det kan vara skäl att avsluta isotretinoinbehandlingen. I vissa fall förekommer även försämrat mörkerseende. Vid allvarliga ögonproblem ska man kontakta den behandlande hudläkaren.

Kontaktlinser kan under behandlingen orsaka ögonirritation. På grund av detta ska man under isotretinoinbehandlingen använda glasögon i stället för kontaktlinser.

Isotretinoin kan orsaka överkänslighet mot solljus. Under en isotretinoinbehandling bör man undvika att exponeras för starkt solljus (UV-strålning). Vi rekommenderar att man vid exponering för solljus använder solskyddsprodukter med en skyddsfaktor på minst 30.

Under en isotretinoinbehandling kan muskel- och ledvärk förekomma. Dessa förekommer särskilt bland personer som motionerar/idrottar mycket. Värken är vanligtvis övergående, men i vissa fall måste isotretionindosen minskas eller behandlingen avslutas.

Hos vissa patienter konstateras förhöjda fett- och levervärden under behandlingen. I detta fall räcker det ofta med att dagsdosen minskas, men ibland måste isotretinoinbehandlingen avslutas eller en medicinering som sänker blodets fettvärden läggas till under isotretinoinbehandingen. Ändringarna i isotretinoinbehandlingen och doserna görs enligt en hudläkares anvisningar.

Ett särskilt problem med isotretinoinbehandling är att isotretinoin orsakar allvarliga fosterskador. På grund av detta ska kvinnor i fertil ålder använda ett effektivt preventivmedel under hela isotretinoinbehandlingen. Man bör använda två olika slags preventivmedel, till exempel p-piller och kondom. Enbart kondom räcker inte.

Man ska börja använda preventivmedlet senast en månad innan isotretinoinbehandlingen inleds och fortsätta ännu fem veckor efter avslutad behandling.

Graviditetstestet ska vara negativt innan behandlingen inleds och under fem veckor efter avslutad behandling. Man kan överväga att göra graviditetstest även under behandlingen.

Blodgivning är förbjudet under hela isotretinoinbehandlingen och en månad efter avslutad behandling.

Uppdaterad 2.9.2022