Gå till sidans innehåll

Pricktest

Pricktest är en metod för att testa omedelbar allergi eller IgE-förmedlad överkänslighet. De flesta atopikerna har pollen- eller djurallergier som kan utredas med dessa tester.

Pricktestområde på armen. Bulorna återspeglar positiva reaktioner.

Pricktester innebär att ett testämne injiceras i hudytan. Ett pricktest kan orsaka en bula på hudytan, vilket är en positiv reaktion. En bula innebär en överkänslighet mot testämnet i fråga, men det innebär inte direkt en allergi med symtom. Allergisymtom är bland annat snuva, kliande och rinnande ögon, kliande och hudrodnad och astmasymtom.

Grundserien är den vanligaste testserien och omfattar bland annat björk, timotej, gråbo, katt, hund, häst och dammkvalstret Dermatophagoides pteronyssinus. Andra serier finns också tillgängliga. För många testämnen finns det färdiga kommersiella testextrakt, men många ämnen testas som sådana. Ibland måste patienten själv tillhandahålla den substans som han eller hon vill testa sig för, om den inte ingår i de aktuella testserierna.

Hur utförs pricktestet?

Pricktester används för att testa omedelbara eller IgE-förmedlade allergier. Antiallergiska läkemedel, dvs. antihistaminer, hämmar testreaktionerna och användningen av sådana bör avslutas minst fem dagar före testet. Testerna utförs på frisk hud på insidan av underarmen. Inget fett får appliceras på armarna på provningsdagen eller kvällen innan.

Uppdaterad 15.8.2018