Gå till sidans innehåll

Antibiotika som tas via munnen vid behandling av akne

Antibiotikabehandling som tas via munnen används vid behandling av akne med kraftiga symtom. Antibiotikan används enligt läkarens ordination tillsammans med lokalbehandlingen för att effektivisera terapiresponsen.

Vid sidan av lokalbehandling av pustler kan man lägga till antibiotika som tas via munnen, vanligtvis ett läkemedel i tetracyklingruppen, om det är frågan om akne med kraftiga symtom eller när enbart en korrekt genomförd lokalbehandling inte har någon effekt. Läkemedelsbehandling via munnen kan inledas även i lindrigare fall om aknen orsakar ärrbildning på huden.

Enbart antibiotikabehandling som tas via munnen bör inte användas på grund av risken för eventuell antibiotikaresistens. Under behandlingen ska man använda en läkemedelssalva, antingen retinoid, bensoylperoxid, azelainsyra eller ett kombinationspreparat.

Tetracyklinantibiotika, särskilt doxycyklin och tetracyklin, kan göra huden känslig för solljus. Bland de läkemedel i tetracyklingruppen som säljs i Finland orsakar lymecyklin minst känslighet för solljus. Dessa läkemedel får inte användas på barn under 12 år, gravida eller ammande kvinnor.

Antibiotikabehandling som tas via munnen bör fortsätta tills aknen tydligt har lugnat sig, vanligtvis 2–4 månader.

Uppdaterad 13.11.2017