Gå till sidans innehåll

Vad är allergiskt kontakteksem?

Ett eksem som uppstår, fortsätter eller upprepas på arbetsplatsen, hemma eller under en hobby, och som vanligtvis uppstår 1–3 dagar efter exponering, kan vara orsakad av kontaktallergi.

Typiskt för allergiskt handeksem utlöst av materialberöring är konstant eller upprepat eksem, särskilt på händerna.

Exempel på de vanligaste kontaktallergenerna: Gummimaterial, skyddshandskar, metaller, lack och andra ytbehandlingsmedel, beläggningsmedel, målfärg och spackel, tätnings- och isoleringsmaterial, textilmaterial, oljor och kapvätskor, harts, lav och växter, tvätt- och rengöringsmedel, hudkrämer, desinfektionsmedel, kosmetika och hygienprodukter, lösnaglar, nagellack, hårfärgnings- och blekningsmedel, livsmedel, trämaterial, lim och kåda.

Samtidigt eller tidigare eksem på händerna, såsom atopiskt eksem, irritationseksem, baddad hud, nötning, skavning eller söndrig hud kan utsätta huden för allergisk kontaktkänslighet.

Allergiskt kontakteksem börjar från den punkt huden har kommit i kontakt med en extern faktor. När exponeringen fortsätter kan eksemet spridas till ett större område, till exempel från händerna till armarna, trots eventuell lokalbehandling. Eksemet kan ibland även spridas via händerna till andra hudområden (ansiktet eller halsen). Vid allergiskt kontakteksem lindras symtomen vanligtvis stegvis och långsamt när exponeringen upphör. Det tar ofta flera veckor för eksemet att läka.

Allergisk överkänslighet kräver ofta långvarig eller ofta upprepad exponering för ämnet i fråga. Ibland kan en engångsexponering av ett kraftigt allergiframkallande ämne orsaka utvecklingen av kontaktallergi.

Vanliga allergener för allergiskt kontakteksem på händerna är olika konserveringsämnen (isotiazolinoner, formaldehyd och dess frigörande ämnen), parfymer, gummikemikalier (svart gummi, tiuramer, tiourea), nickel, krom, kobolt, naturharts, det vill säga kolofon, epoxharts, (met)akrylat och klorhexidin.

Biologiska material, såsom naturgummi (latex), livsmedel (till exempel mjöl, fisk), epitelmjäll hos djur kan på motsvarande sätt via en IgE-förmedlad mekanism orsaka symtom på ett allergiskt proteinkontakteksem. Det föregås ofta av långvarigt förekommande och kortvariga kliande nässelutslag på kontaktområdet i samband med exponering.

Orsaken till allergiskt kontakteksem kan även vara en substans i en läkemedelssalva eller mjukgörande kräm som har använts på området eller känslig hud till följd av kortison.

Uppdaterad 15.8.2018