Gå till sidans innehåll

Vårdväg för patient med urtikaria

Med kronisk spontan urtikaria avses långvarigt nässelutslag, längre än sex veckor, som medför symtom och inte orsakas av externa stimuli.

I HUS:s vårdväg för en patient som lider av kronisk spontan urtikaria finns omfattande information om behandlingar, behandlingens gradering, symtom och eventuella undersökningar. I vårdvägen finns dessutom till exempel information om kamratstöd och rådgivning arrangerad av Allergi-, hud- och astmaförbundet samt en symtomdagbok för urtikaria (UAS7).

Uppdaterad 20.5.2021