Gå till sidans innehåll

Om hudinfektioner

Hudinfektioner orsakas av olika slags mikrober, såsom bakterier, virus och svamp. Hudinfektioner är vanliga och de flesta kan behandlas på egen hand.

Även om de flesta hudinfektionerna är lindriga, är en del långvariga och kräver flera behandlingsgånger för att patienten ska tillfriskna. Hudinfektioner kan ge allmänna symtom såsom feber och de mest svårartade fallen kräver sjukhusvård.

Hudens normala status

Det förekommer alltid rikligt med mikrober på människans hud och deras artfördelning varierar enligt hudområde, hudens fukt och hur fet huden är. Största delen av dessa mikrober är viktiga för hudens välbefinnande och endast en del kan utgöra sjukdomsalstrare. Hudens mikroorganismer är till och med mer komplexa än mag-tarmkanalens och det är vanligt att det på varje hudområde förekommer specifika och mycket konstanta mikroorganismer Det är viktigt att dessa normala mikroorganismer på huden, det vill säga balansen för den normala floran bevaras och inte undermineras genom till exempel överdriven användning av rengöringsmedel.

Uppdaterad 15.8.2018