Gå till sidans innehåll

Gonorré

Gonorré är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Inkubationstiden för gonorré är mycket kort och symtomen uppkommer redan inom några dagar efter smittan. Kondom skyddar mot gonorréinfektion.

Vilka symtom orsakas av gonorré?

Hos män kännetecknas gonorré vanligen av riklig gulaktig flytning från urinröret, behov av att urinera oftare och smärta vid urinering. Mer än hälften av de smittade kvinnorna har inga symtom alls. Symtom hos kvinnor kan vara sveda vid urinering, behov av att urinera oftare, ökade flytningar och smärta i nedre magen.

Gonorré kan överföras genom oralsex och orsaka inflammation i munhålan och svalget. En smitta via analsex kan också orsaka inflammation i ändtarmen, och genom sekret kan gonorrée även smitta patientens eget öga och orsaka en allvarlig ögoninflammation.

Om gonorré inte behandlas kan den också spridas till bitestiklarna eller äggledarna och i de allvarligaste fallen orsaka infertilitet.

Hur konstateras gonorré?

Infektionen kan påvisas genom ett primärt urinprov eller ett svabbprov från livmoderhalsen, svalget eller ändtarmen. Bakteriens läkemedelskänslighet bekräftas genom ett odlingsprov före behandlingen.

Du kan till exempel gå till din hälsocentral eller till en poliklinik för könssjukdomar för att ta prover, där är undersökningen och behandlingen gratis.

Hur behandlas gonorré?

Gonorré behandlas med antibiotika, vanligen med både injektioner och tabletter. Efter behandlingen är det viktigt att använda kondom fram till efterkontrollen för att säkerställa läkning och förhindra smitta. En stadigvarande sexpartner behandlas alltid samtidigt, och andra partner hänvisas till undersökningar.

Efter en månads behandling tas nya prover för att kontrollera att sjukdomen botats.

Uppdaterad 15.8.2018