Gå till sidans innehåll

Vad menas med ljusbehandling?

UV-strålning är strålning med kortare våglängd än synligt ljus och används vid behandling av inflammatoriska hudsjukdomar. Den dämpar inflammationen i huden och minskar klåda.

UV-ljusbehandling ges vid sjukhusens enheter för hudsjukdomar, på läkarstationer och vissa hälsocentraler. För alla medicinska UV-ljusbehandlingar krävs läkarremiss. Medicinsk behandling kan endast ges av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har kunskap om ljusbehandlingar.

Det är viktigt att man förbinder sig till behandlingen. UV-ljusbehandlingen är effektiv om den genomförs 2–3 gånger i veckan. En behandlingsperiod omfattar cirka 15–25 ljusbehandlingsgånger. Man kan genomföra högst två perioder med UV-ljusbehandling per år. UV-ljusbehandlingar lämpar sig för behandling av sådana patienter som blir brunbrända och som tål solljus.

UV-ljusbehandlingar påbörjas inte när huden är irriterad eller inflammerad. Barn ges endast i undantagsfall UV-ljusbehandlingar. Under UV-ljusbehandlingen är patienten vanligtvis naken för att hela huden ska få jämnt ljus. Männens genitalier skyddas mot UV-strålning. Ansiktet skyddas om det inte finns eksem där. Patienten ska under behandlingen hålla ögonen slutna och dessutom skyddas ögonen med skyddsglasögon.

Mängden UV-ljus doseras enligt den planerade ljusbehandlingsmodellen, eller vid behov justeras dosen till exempel om patienten har haft en flera dagar lång paus sedan föregående UV-ljusbehandling.

Under UV-ljusbehandlingen kan huden torka ut och därför bör man använda en mjukgörande kräm efter ljusbehandlingen. UV-ljusbehandlingarna har vid långvarig användning en åldrande effekt på huden och risken för hudtumörer kan öka.

SUP-behandlingsanordning

En SUP-behandling innehåller lite UVB-strålar och rikligt med UVA-strålar. Behandlingen motsvarar närmast solljuset på sommaren. Dessa anordningar är vanligtvis sådana man ligger i. Behandlingen inleds med cirka två minuter och ljusdosen ökas för varje gång. SUP-behandling används vid behandling av atopiskt eksem. Behandlingen höjer tröskeln för klåda och då minskar behovet att skrapa sig.

Skåpliknande UVB-behandlingsanordning

UVB-behanling med smalt spektrum (ss-UVB) är den UVB-behandling som används mest. Behandlingsanordningarna är skåpliknande. UVB-behandling med smalt spektrum ges vanligtvis tre gånger i veckan. UVB-lysrörens strålning är mycket stark och därför är behandlingstiderna korta, i början av behandlingen endast 20–30 sekunder. Behandlingstiden förlängs stegvis och är, beroende på ljusbehandlingsanordningen, som längst cirka 10 minuter. UVB-behandling används särskilt för behandling av psoriasis och olika eksem, såsom atopiskt eksem. Dessutom används ss-UVB-behandling för behandling av många olika hudsjukdomar.

PUVA-behandlingsanordning

Med PUVA-behandling avses ljusbehandling, där huden görs känsligare med psoralen före behandling med UVA-strålar. PUVA-behandling ges vanligtvis tre gånger i veckan. Behandlingen ges inte under på varandra följande dagar, utan varannan dag. Behandlingstiden börjar från cirka två minuter och är som längst cirka 20 minuter, beroende på utrustning och UV-lysrörens effekt.

Vid bad-PUVA-behandling blandas psoralen i badvattnet. Patienten ligger i badet så, att hudområden med symtom är under vatten och görs känsligare. Badtiden är 10 minuter. På grund av risken för brännskador får badvatten inte stänka i ansiktet. Efter badet torkar patienten huden och går till anordningen för UV-ljusbehandling.

I specialfall kan psoralen även doseras som tablett och ges via munnen. Psoralen som tas som tablett gör även ögonen känsliga för UVA-strålar. Ögonen ska skyddas mot UV-strålningi 12 timmar efter att läkemedlet har intagits med solglasögon som skyddar mot UV-strålning.

Vid behandlig av handflator och fotsulor används psoralen blandad i en salva som appliceras ½–1 timme före UV-ljusbehandlingen på det område som ska behandlas.

Vid PUVA-behandling blir huden också känsligare för solens UVA-strålar. Man får inte vistas i solen under 48 timmar efter att huden gjorts ljuskänsligare. Solen kan bränna även genom tunna kläder eller fönster.

Uppdaterad 15.8.2018