Gå till sidans innehåll

Handledd egenvård vid urtikaria

En handledd egenvård grundar sig på att patienten på eget initiativ reagerar på skoven av kroniskt nässelutslag genom att effektivisera behandlingen. I ett lugnt skede minskas läkemedelsbehandlingen enligt anvisningarna.

Det är dock viktigt att fortsätta underhållsbehandlingen tillräckligt länge.

Behandlingen av alla former av nässelutslag bygger på antihistaminer som tas via munnen.

Doseringen kan enligt situationen och enligt läkarens ordination ökas till 2–4 gånger normal dos.

Vid handledd egenvård fastställer patienten själv den dos antihistamin (max. fyrdubbel dagsdos) som håller symtomen borta.

Under ett skov innebär detta vanligtvis att dosen ökas. I ett lugnt skede räcker ofta en underhållsdos. Underhållsdosen som håller symtomen under kontroll kan variera.

Om en fyrdubbel dos antihistamin inte räcker till kan medicineringen utökas med en leukotrienantagonist som tas på kvällen via munnen.

När nässelutslaget förvärras kan man till behandlingen ännu lägga till en kort kur (3–10 dagar) kortison som tas via munnen (till exempel prednisolon 20 mg 1–2 tabletter på morgonen).

Läkaren kan färdigt skriva ut recepten på dessa läkemedel åt patienten och på så sätt kan patienten på eget initiativ reagera på nässelutslaget enligt dess aktivitet.

Uppdaterad 15.8.2018