Gå till sidans innehåll

Ljumsksvamp

Svampinfektion i ljumskarna, det vill säga ljumsksvamp förekommer nästan enbart hos män, hos kvinnor och barn är detta sällsynt.

Infektionen börjar vanligtvis som en liten eller som små rodnande ringformade fläckar med skarp gräns, vars kant är upphöjd och fjällande. När fläckarna sprids börjar mitten bli ljusare, ibland kan man se omfattande enhetliga rodnande områden i ljumskarna. Ljumsksvamp kan spridas från ljumskarna till mellangården och skinkorna. Sjukdomsbilden kan även omfatta hårsäcksinflammation.

Att konstatera ljumsksvamp

Diagnosen ljumsksvamp grundar sig på en typisk symtombild, men ibland kan ett svampprov krävas med tanke på differentialdiagnostiken.

Behandling av ljumsksvamp

Ljumsksvamp behandlas med lokal svampmedicin i 1–2 veckor. Ibland behövs dessutom svampmedicinering som tas via munnen om infektionen är svårartad. Samtidigt med ljumsksvamp förekommer vanligtvis även fotsvamp som bör behandlas på samma gång.

Uppdaterad 15.8.2018