Gå till sidans innehåll

Svinkoppor

Svinkoppor är en vanlig bakterieinfektion i huden. Sjukdomen förekommer särskilt hos småbarn, oftast i 2–5 års ålder. Den orsakas av stafylokock- och streptokockbakterier.

Svinkoppor smittar mycket lätt via beröring och kan orsaka små epidemier i till exempel daghem och skolor. Även hudsjukdomar, såsom atopiskt eksem, exponerar för svinkoppor. Inkubationstiden för svinkoppor är cirka 2–5 dygn.

Svinkoppor kan förekomma var som helst på huden, men förekommer oftast först i ansiktet omkring munnen och näsborrarna och i hårbottnen. Svinkoppor börjar som små, rodnande fläckar på vilka bildas en blåsa med tunn hinna. Blåsan spricker lättoch dess botten börjar utsöndra vävnadsvätska och torkar sedan till gulskiftande skorpor. Blåsorna och skorporna kan spridas till stora områden på några dagar. Genom att skrapa huden sprids svinkopporna ännu lättare. Diagnosen svinkoppor grundar sig på typiska symtom och separata laboratorieprover behövs sällan.

Lokalbehandling räcker till vid svinkoppor på ett litet område. Eksemet duschas fler gånger om dagen. Blåsorna och skorporna görs mjuka med till exempel koksaltsomslag/bandage, varefter skorpornas tak försiktigt kan tas bort med till exempl en pincett. På förändringarna appliceras sedan en antibiotikasalva. Om svinkopporna förekommer på ett större område krävs ofta antibiotika som tas via munnen. Invärtes antibiotikabehandling används alltid även i de fall svinkopporna förekommer i områden med hårväxt, till exempel hårbottnen eller skägg. Vid sidan av antibiotikabehandlingen används ovan nämnda lokalbehandlingar. Svinkoppor hos en nyfött barn kräver alltid läkarbesök och kan kräva sjukhusvård.

Man rekommenderar att barnet stannar hemma från dagvården tills blåsorna har torkat ut och en lokal antibiotikasalva har använts i två dygn eller det har gått minst ett dygn från det att en invärtes antibiotikakur har påbörjats. Bakterierna som orsakar svinkoppor kan spridas som kontaktsmitta till andra barn via händer eller leksaker. Smittorisken i daghemmen minskas och förebyggs framför allt genom god handhygien som omfattar tvätt med tvål och användning av desinfektionsprodukter. Vårdpersonalen bör använda engångshanddukar om man har vidrört svinkoppor. Dessutom bör man sörja för omsorgsfull städning av daghemmet, till exempel dammsugning och rengöring av ytor. Det finns skäl att undvika att barnen tar med sig mjukisdjur under epidemin. God handhygien iakttas i hemmen. Sängkläder och de egna kläderna bör bytas dagligen och tvättas i höga temperaturer. Samtidigt tvättas också mjukisdjuren. Man bör klippa barnets naglar korta så att han eller hon inteabidrar till att spride svinkopporna genom att skrapa sig. Varje familjemedlem ska ha en egen handduk. Om svinkopporna läker långsamt eller förnyas kan man ta ett bakterieprov på eksemet i syfte att kontrollera sjukdomsalstraren. En orsak till en långvarig sjukdom kan vara en symtomfri smitta på huden hos personer i samma hushåll, oftast omkring näsan. När sjukdomen förnyas tas bakterieprover av hela familjen.

Uppdaterad 15.8.2018