Gå till sidans innehåll

Invärtes läkemedel mot psoriasis

Medelsvår eller svårartad psoriasis kan behandlas med invärtes läkemedel (tabletter och injektioner) i de fall behandling med krämer och UV-ljusbehandling inte har hjälpt tillräckligt mycket.

En hudläkare ansvarar för inledandet och uppföljandet av invärtes läkemedelsbehandling. På besvärliga ställen, såsom handflatorna, fotsulorna, ansiktet, hårbottnen eller naglarna behandlas psoriasis ibland även med invärtes läkemedel, även om psoriasis inte förekommer på alltför stora områden. Alla invärtes läkemedel kräver uppföljning av blodvärdena under behandlingen. Vanliga invärtes läkemedel mot psoriasis är metotrexat, acitretin och ciklosporin.

Det mest använda invärtes läkemedlet mot psoriasis är metotrexat, som även hjälper mot psoriasisartrit. Metotrexat som tas en gång i veckan i tablettform eller som injektioner har god effekt på de flesta patienter, även om effekten uppstår långsamt under flera månader. Hos en liten del av patienterna konstateras förhöjda levervärden eller blodbildsförändringar. Vissa patienter kan ha tarmsymtom eller illamående efter att läkemedlet har intagits, särskilt i början av behandlingen. Metotrexat, som påverkar immunförsvaret, pauseras ofta under infektioner. Läkemedlet lämpar sig bra för långvarigt bruk (år, till och med decennier) och man känner till att det hos psoriasispatienter minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar vid långvarig behandling.

Avvikande från övrig invärtes behandling av psoriasis påverkar A-vitaminderivatet acitretin hudcellerna i stället för infektionscellerna och försvagar därför inte immunförsvaret. Acitretin har ingen effekt på ledsymtom vid psoriasis. Acitretin lämpar sig för långvarigt bruk, men på grund av att acitretin orsakar fosterskador kan läkemedlet inte användas på kvinnor i fertil ålder. Hos kvinnliga patienter är karenstiden efter avslutad behandling och före graviditet 3 år. Vanligt förekommande biverkningar av acitretin är torr hud och torra läppar. I motsats till andra invärtes läkemdel och biologiska läkemedel kan acitretin bra kombineras med UV-ljusbehandling.

Ciklosporin är ett läkemedel som påverkar immunförsvaret och som kan användas vid behandlingen av psoriasis i de fall de ovan nämnda övriga behandlingarna inte är tillräckligt effektiva eller inte passar patienten. Behandling med ciklosporin kan orsaka förhöjda njurvärden och blodtrycksvärden. Effekten av ciklosporin börjar snabbt inom några veckor, men särskilt på grund av eventuella långtidsbieffekter rekommenderas att läkemedlet inte används längre än två år.

Uppdaterad 15.8.2018