Gå till sidans innehåll

Behandling av akut urtikaria

Det är vanligtvis fråga om en övergående hudreaktion. Den kan till exempel orsakas av en luftvägsinfektion orsakad av virus och när man tillfrisknar från denna försvinner vanligtvis även nässelutslaget.

Nässelutslag behandlas enligt symtom och vanligtvis räcker en tillräckligt lång kur antihistamin som tas via munnen.

Antihistaminer

Urtikaria behandlas i första hand med en normal dos antihistamin som tas via munnen och som inte orsakar trötthet.

Om dosen inte räcker till för att hålla symtomen under kontroll kan man enligt läkares ordination öka dosen 2 till 4 gånger normal dos. Antihistamin används vanligtvis som en kur i en veckas tid eller tills symtomen har lugnat sig.

Kortison som tas via munnen

Vid svårartad akut urtikaria kan man enligt läkares anvisningar till antihistaminbehandlingen lägga till en kort kur (3–10 dagar) kortison som tas via munnen. På grund av eventuella biverkningar ska användningen av kortison begränsas till korta kurer.

Tabletterna tas i regel på morgonen som en engångsdos.

Uppdaterad 15.11.2017