EEG-tutkimus ja epilepsia

Lapsen neurologinen tutkimus ja aivosähkökäyrä eli EEG tehdään kaikille lapsille, joilla kohtausoireiden perusteella epäillään epilepsiaa tai halutaan poissulkea epilepsian mahdollisuus.

Ei epileptisiä kohtauksellisia oireita ovat muun muassa tapaoireet (tic-oireet), ns. affektikohtaukset, unikauhukohtaukset ja pyörtyminen.

Monille tehdään myös aivojen magneettikuvaus eli MRI. Näillä tarkennetaan minkä tyyppisestä epilepsiasta voisi olla kyse ja löytyykö sen taustalta selvää syytä epilepsialle.

Epilepsian taustalta voi löytyä kuvantamistutkimuksessa jokin aivojen rakenteellinen poikkeavuus, esimerkiksi aivojen kuorikerroksen kehityshäiriö, verenkiertohäiriön, infektion tai muun vaurion jälki.

Suurella osalla epilepsiaa sairastavista lapsista aivojen rakenteet ovat aivan normaalit.

Jos kohtausoireiden ja EEG:n perusteella ei olla varmoja siitä, ovatko oireet epilepsiakohtauksia ja oireita on melko usein, voidaan tehdä video-EEG-tutkimus.

Siinä rekisteröidään samanaikaisesti aivosähkökäyrää ja videokuvaa. Lisäksi lasta testataan mahdollisten kohtausoireiden aikana. Lapsen vanhempi tai muu turvallinen aikuinen voi olla mukana tutkimuksessa.

Video: EEG-tutkimus lapselle

Videon on tuottanut TYKS Kuvantaminen. Tutkimuksen yksityiskohdat saattavat vaihdella eri sairaanhoitopiirien välillä. Tutustu videon lisäksi saamaasi potilasohjeeseen.

Oppaat

Lapselle ja vanhemmille tehdyt ohjekirjaset kertovat EEG:stä ja ENMG-tutkimuksesta lapsen näkökulmasta. Löydät alta linkit oppaisiin. Oppaat on tuottanut TYKS Kuvantaminen. Huomioithan, että tutkimuksen yksityiskohdat saattavat vaihdella jonkin verran eri sairaanhoitopiirien välillä.

Muualla Terveyskylässä

Lastentalosta löydät lisää tietoa lasten sairauksista, hoidosta ja hoitoon valmistautumisesta, myös epilepsiasta ja lasten kohtausoireista.

​​
 

Kyllä

Päivitetty  5.10.2020