Siirry sivun sisältöön

Herätevastetutkimukset

Herätevastetutkimukset ovat neurologian kannalta tärkeitä tutkimuksia ja niillä voidaan täydentää kuvantamismenetelmiä.

Herätevastetutkimuksissa mitataan aistijärjestelmien ja keskushermoston hermoratojen toimintaa mittaamalla erilaisten ärsykkeiden aiheuttamia vasteita.

Sinut tutkimukseen lähettänyt lääkäri kertoo tuloksista ja siitä, miten hoitoa jatketaan. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Tuntoherätevastetutkimuksen (Somatosensory evoked potentials, SEP) tarkoituksena on selvittää hermoston tuntoradaston toimintaa. Siinä ärsykkeet ovat pieniä sähköisiä näpäyksiä, joita annetaan esimerkiksi ranteeseen ja nilkkaan. Tutkimuksessa mitataan ihon pinnalle kiinnitettyjen anturien avulla hermoimpulssien etenemistä hermoja ja hermoratoja pitkin ärsykekohdasta aivokuorelle.

VEP-tutkimuksessa (Visual evoked potentials) mitataan näköärsykkeen aiheuttama aivosähkötoiminnan muutos pään iholle kiinnitettyjen anturien avulla. Tutkimuksessa saadaan tietoa näköradaston toiminnasta. Ärsykkeenä saatetaan käyttää esimerkiksi vilkkuvaa valoa tai vaihtuvaa ruudukkokuviota.

ERG-utkimuksen avulla selvitetään silmän verkkokalvon sähköistä toimintaa. Vilkkuvaloärsyke aiheuttaa verkkokalvon aistinsoluissa vasteita, joita mitataan piilolinssejä muistuttavien mittausanturien avulla.

Aivorungon kuuloherätevastetutkimuksella (Brainstem Auditory Evoked Potential, BAEP) tutkitaan korvan ja aivorungon kuuloratojen toimintaa. Tutkimuksessa mitataan kuulokkeiden kautta annettujen ääniärsykkeiden aiheuttamia vasteita kuulokkeiden sekä pään iholle kiinnitettyjen anturien avulla.

Motorisessa herätetutkimuksessa (Motor evoked potential, MEP) mitataan liikehermoratojen toimintaa. Ärsyke annetaan magneettikelalla. Kelalla aktivoidaan aivokuorta pään ulkopuolelta ja hermojuuria niskan ja ristiselän alueelta. Aktivaatio saa käsissä ja jaloissa aikaan lihassupistuksen, joka mitataan ihon pinnalle kiinnitettyjen anturien avulla.

Termisessä herätevastetutkimuksessa (Contact heat evoked potential, CHEP) mitataan lämpötila-aistimuksia välittäviä radastoja. Iholle annetaan kuuma ärsyke, jonka aivoissa aiheuttamaa vastetta rekisteröidään pään iholle kiinnitettävien mittausanturien avulla. Tutkimusta käytetään mm. ääreishermoston sairauksia ja vammoja selviteltäessä.

Päivitetty 10.3.2023