Tuntokynnysmittaustutkimukset

Tuntokynnysmittauksissa tutkitaan ihon tunto- ja kipukynnystä.

Tuntokynnysmittaukset ovat Hermo-lihastoimintatutkimuksen ENMG  jälkeen tehtäviä lisätutkimuksia.

Tutkimuksen yksityiskohdat saattavat vaihdella eri yksiköiden välillä. Tutustu aina hyvissä ajoin ennen tutkimusta saamaasi potilasohjeeseen.

Sinut tutkimukseen lähettänyt lääkäri kertoo tuloksista ja siitä, miten hoitoa jatketaan. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Haitarin otsikkotaso2
Kvantitatiivinen tuntokynnysmittaus

Kvantitatiivisessa tuntokynnysmittauksessa (QST) määritetään ihon kylmä-, lämpö-, kylmäkipu- ja kuumakiputuntokynnyksiä. Näitä ihotuntemuksia välittävät keskushermostoon ohuet tuntohermosäikeet. QST-tutkimusta käytetään ääreishermoston sairauksia ja vammoja selviteltäessä. Mittaukset kuvaavat koko tuntojärjestelmää iholta aivokuorelle, joten myös keskushermostoperäiset hermovauriot voivat näkyä tuntokynnyksissä.

Tutkimuksessa ihollesi asetetaan pieni termistorilevy, jota viilennetään tai lämmitetään. Tutkittava ilmoittaa napin painalluksella, milloin ihotuntemus muuttuu. Seuraavaksi termistoria edelleen viilennettäessä tai lämmittäessä tutkittava ilmoitattaa ensimmäinen kiputuntemuksen. Lämpötilat kirjataan kylmätunto-, lämpötunto-, kylmäkipu- ja kuumakipukynnyksiksi. Kylmä- ja lämpötuntokynnysmittaukset toistetaan.

Värinätuntokynnysmittaus

Värinätuntokynnysmittauksella tutkitaan paksujen tuntohermosäikeiden toimintaa. Tutkimuksessa ihosi pinnalle asetetaan anturi, joka värisee. Värinän voimakkuutta lisättäessä ilmoitat, kun ensimmäisen kerran tunnistat värinän. Tämä voimakkuus kirjataan värinätuntokynnykseksi.

enmg; hermo-lihastoiminta

Kyllä

Päivitetty  10.3.2023