Siirry sivun sisältöön

Tuntokynnysmittaustutkimukset

Tuntokynnysmittauksissa tutkitaan ihon tunto- ja kipukynnystä.

Tuntokynnysmittaukset ovat Hermo-lihastoimintatutkimuksen ENMG jälkeen tehtäviä lisätutkimuksia.

Sinut tutkimukseen lähettänyt lääkäri kertoo tuloksista ja siitä, miten hoitoa jatketaan. Ota yhteyttä hoitavaan yksikköön, mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa.

Kvantitatiivisessa tuntokynnysmittauksessa (QST) määritetään ihon kylmä-, lämpö-, kylmäkipu- ja kuumakiputuntokynnyksiä. Näitä ihotuntemuksia välittävät keskushermostoon ohuet tuntohermosäikeet. QST-tutkimusta käytetään ääreishermoston sairauksia ja vammoja selviteltäessä. Mittaukset kuvaavat koko tuntojärjestelmää iholta aivokuorelle, joten myös keskushermostoperäiset hermovauriot voivat näkyä tuntokynnyksissä.

Tutkimuksessa ihollesi asetetaan pieni termistorilevy, jota viilennetään tai lämmitetään. Tutkittava ilmoittaa napin painalluksella, milloin ihotuntemus muuttuu. Seuraavaksi termistoria edelleen viilennettäessä tai lämmittäessä tutkittava ilmoitattaa ensimmäinen kiputuntemuksen. Lämpötilat kirjataan kylmätunto-, lämpötunto-, kylmäkipu- ja kuumakipukynnyksiksi. Kylmä- ja lämpötuntokynnysmittaukset toistetaan.

Värinätuntokynnysmittauksella tutkitaan paksujen tuntohermosäikeiden toimintaa. Tutkimuksessa ihosi pinnalle asetetaan anturi, joka värisee. Värinän voimakkuutta lisättäessä ilmoitat, kun ensimmäisen kerran tunnistat värinän. Tämä voimakkuus kirjataan värinätuntokynnykseksi.

Päivitetty 10.3.2023