Valmistautuminen

​​​​​


Laboratoriotutkimukset

Monet tekijät vaikuttavat laboratorio-tutkimusten tuloksiin. Niinpä ohjeiden noudattaminen on tärkeää.

Kuvantamistutkimukset

Kuvantamistutkimuksia on monenlaisia, osaan voi tulla ilman valmistautumista, toisiin taas valmistautuminen saattaa olla tarkkaa.


​​

Tutkimukset saattavat olla keskenään hyvinkin erilaisia. Osaan tutkimuksia voi tulla ilman erityistä valmistautumista, toisiin taas valmistautuminen saattaa olla hyvinkin tarkkaa. Ohjeet voivat myös vaihdella tutkimuspaikan mukaan.

Lue lisää: Ohjeet potilaille​​


Päivitetty  24.9.2019