Gå till sidans innehåll

EEG-undersökning och epilepsi då patienten är ett barn

En neurologisk undersökning och EEG-undersökning på barn görs varje gång man misstänker att anfallssymtomen beror på epilepsi eller då man vill utesluta risken för epilepsi.

Vid en EEG-undersökning registreras ett elektroencefalogram och en video samtidigt. Dessutom testas barnet under eventuella anfallssymtom. Barnets förälder eller en annan trygg vuxen kan vara med under undersökningen. Om man på basis av anfallsliknande symtom och EEG inte är säker på om symtomen är epilepsianfall och symtomen förekommer relativt ofta kan man göra en video-EEG-undersökning.

Icke-epileptiska anfallsliknande symtom är bland annat upprepningssymtom (tics), så kallade affektanfall, nattskräcksanfall och svimning.

I många fall görs även en magnetundersökning av hjärnan, MRI. Dessa används för att få kännedom om typen av epilepsi och om det finns någon tydlig orsak till epilepsin.

Vid en bilddiagnostisk undersökning kan man hitta en strukturell avvikelse i hjärnan som ligger som grund för epilepsin. En sådan kan vara till exempel en utvecklingsstörning av hjärnbarken eller ett tecken på störningar i blodcirkulationen, infektion eller annan skada.

Hos en stor del av de barn som lider av epilepsi är hjärnans struktur helt normal.

Se videon: Undersökningen genom ett barns ögon. Videon är producerad av ÅUCS.

Uppdaterad 10.3.2023