Ohjeet potilaille

Laboratorioissa ja kuvantamisessa tehdään monenlaisia tutkimuksia.  Eri tutkimuksista on olemassa omat potilasohjeensa, jotka antavat tärkeää tietoa.

Tutkimukset saattavat olla keskenään hyvinkin erilaisia. Osaan tutkimuksia voi tulla ilman erityistä valmistautumista, toisiin taas valmistautuminen saattaa olla hyvinkin tarkkaa. Ohjeet voivat myös vaihdella tutkimuspaikan mukaan.

Tältä sivulta löydät suorat linkit laboratorioiden ja kuvantamisen potilasohjeisiin eri yliopistollisissa sairaanhoitopiireissä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri PSSHP

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP

 

Kyllä

Päivitetty  7.10.2020