Siirry sivun sisältöön

Tutkimuksessa käynnin vaiheet

Oletko tulossa laboratorio- tai kuvantamistutkimukseen? Usein on hyvä tietää tarkemmin, minkälaisia vaiheita tutkimuksessa käyntiin liittyy.

Potilasohjeisiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen tutkimusta. Niistä löydät paljon tärkeää tietoa sekä tarkemmat ohjeistukset oman alueesi tutkimuksista. Lääkäriltäsi kuulet tuloksista tarkemmin.

Julkisten palvelujen laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin tarvitaan aina lääkärin kirjoittama lähete. Tutkimukseen sinut lähettävä lääkäri ja hoitoyksikkö tietävät ja opastavat, miten lähetteen kanssa toimitaan.

Laboratoriotutkimukset otetaan aina hoitoyksikön antamien ohjeiden mukaisesti. Lähete on tehty päivälle, jonka läheisyydessä näytteet on tarkoitus ottaa. Laboratoriolähete säilyy järjestelmästä riippuen puolesta vuodesta vuoteen. On tärkeää kuitenkin käydä tutkimuksissa hoitoyksikön antamien ohjeiden mukaisesti, jotta sairautesi diagnosointi, hoito ja seuranta on sujuvaa.

Röntgenlähetteille ei ole virallisesti määritelty voimassaoloaikaa. Käytännössä määräaikana pidetään yleensä yhtä vuotta. Röntgenkuvien tulkinnan kannalta on kuitenkin tärkeää, että lähetteessä on ajankohtaiset tiedot potilaan tilanteesta. Harvoin tapahtuvissa kontrolleissa (esim. jotkut syöpäkontrollit) lähete on voimassa kontrollivälin, ellei voinnissa ole tapahtunut muutoksia.

Yksityisen terveydenhuollon toimijan lähetteellä on yleensä mahdollista tulla julkiselle puolelle laboratoriotutkimuksiin, mutta ei pääsääntöisesti kuvantamistutkimuksiin.

Laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin tullaan sekä ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta. Jos voit tulla tutkimukseen ilman ajanvarausta, saat tähän ohjeet. Ajanvarauksen osalta taas käytännöt vaihtelevat kaupungeittain, toimipisteittäin ja tutkimuksittain.

Joihinkin tutkimuksiin ajan voit varata itse internetissä tai soittamalla. Vaihtoehtoisesti tutkimukseen sinut lähettävä yksikkö tai tutkimusyksikkö varaa ajan puolestasi ja ilmoittaa sen sinulle kirjeellä.

Eri sairaaloissa ja terveyskeskuksissa on erilaiset käytännöt esimerkiksi pysäköinnistä, opasteista ja aukioloajoista. Yleensä näistä käytännön asioista kerrotaan oman alueesi internetsivuilla tai saapumisohjeissa, jotka saat kotiin ajanvarauskirjeen yhteydessä.

Ilmoittautuminen tapahtuu terveyskeskuksissa ja sairaaloissa eri tavoin. Erilaisia info- tai ilmoittautumistiskejä saattaa olla useampikin. Joissakin laboratorio- ja kuvantamispisteissä on käytössä itseilmoittautumisautomaatit.

Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat olennainen osa monen sairauden diagnosointia, hoitoa ja seurantaa.

Oman alueesi internet sivuilta ja Terveyskylän Tutkimukseen tulijan talosta saat paljon hyvää ja konkreettista tietoa eri tutkimuksista. Useista tutkimuksista on tehty myös erilliset potilasohjeet, joista löydät yksityiskohtaisempaa ja tärkeää tietoa: miten valmistaudut, mitä tutkimuksessa tapahtuu ja miten kuulet tuloksista.

Tutustu saamiisi potilasohjeisiin aina huolellisesti hyvissä ajoin ennen tutkimusta.

Laboratorio- ja kuvantamistutkimusten tulkintaan tarvitaan erikoisosaamista. Tutkimuksen tekijä tai näytteenottaja ei ole yleensä sama taho, joka näytteen tai kuvan tulkitsee ja analysoi.

Tulokset toimitetaan lääkärille, joka lähetti sinut tutkimukseen. Suurin osa laboratoriotutkimusten tuloksista toimitetaan ilman erillistä lausuntoa. Laboratoriotutkimusten tulosten tulkinta riippuu siitä, mistä syystä lääkäri on sinut tutkimuksiin lähettänyt. Usein tuloksia arvioidaan suhteessa tutkimuksen viiterajoihin (”normaaliarvoihin”), mutta on myös tilanteita, joissa tulkinta on monimutkaisempi ja vaatii tutkimuksen tilanneen lääkärin harkintaa.

Kuvantamistutkimuksista lausunnon tekee aina radiologi eli röntgenlääkäri.

Lääkäri tai hoitaja sopii kanssasi siitä, miten ja milloin kuulet tutkimustuloksesi: vastaanotolla, kirjeellä, puhelimitse tai sähköisesti Omakannasta. Kun lääkäri tai hoitaja ohjaa sinut tutkimuksiin, voit kysyä heiltä, siirtyvätkö tulokset Omakantaan.

Hoitosuunnitelmaasi kirjataan tiedot kaikista terveysongelmistasi sekä sinulle suunniteltu hoito, tutkimukset ja lääkinnällinen kuntoutus. Hoitosuunnitelman tekee sinua hoitava lääkäri. Sen tekemiseen osallistuvat tarvittaessa erikoisalojen lääkärit, myös laboratoriotutkimusten ja kuvantamisen osalta.

Mikäli sinulla ei ole tiedossa vastaanotto- tai soittoaikaa, ole yhteydessä sinua hoitavaan yksikköön.

Päivitetty 10.3.2023