Siirry sivun sisältöön

Tietoa säteilytutkimuksista

Tietyissä kuvantamisen tutkimuksissa käytetään hyväksi säteilyä. ​​Näitä niin sanottuja säteilytutkimuksia ovat röntgentutkimukset ja isotooppitutkimukset.

Myös tietyissä hoitoon liittyvissä toimenpiteissä käytetään apuna säteilyä.

Säteilytutkimuksia voidaan käyttää useilla eri tavoilla ihmisten terveyden tutkimiseen ja edistämiseen. Tutkimukset voivat olla taudinmäärityksen tai hoidon kannalta välttämättömiä, eikä niitä voi aina korvata säteettömällä menetelmällä, kuten ultraääni- tai magneettitutkimuksella.

Ennen säteilytutkimusta

Tutkimusta pyytävä lääkäri ja kuvantamisyksikön henkilökunta varmistavat aina etukäteen, että säteilytutkimus on sinulle tarpeellinen. Tällöin siitä saatava hyöty on suurempi kuin säteilystä aiheutuva mahdollinen haitta.

Potilaana sinulla on oikeus saada etukäteen tietoa suunnitellusta säteilytutkimuksesta tai toimenpiteestä. Lisäksi sinulla on oikeus saada riittävän selkeää tietoa tavoitellusta hyödystä sekä säteilystä mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

Tieto on annettava niin, että sinä ymmärrät riittävän hyvin sen sisällön. Näin voit osallistua oman hoitosi suunnitteluun. Saat kysymyksiisi vastauksia ammattilaiselta - joko tutkimuksiin sinut lähettävältä lääkäriltä tai kuvantamisyksikön henkilökunnalta.

On tärkeää, että ymmärrät, miksi säteilytutkimus on tarpeellinen ja mitä hyötyä sillä tavoitellaan.

Päivitetty 10.3.2023