Gå till sidans innehåll

Stöd för att orka vid kronisk njursjukdom

Kunskapen om sjukdomen kan kännas svår och orsaka symtom på depression. Det finns dock stöd att få.

Känslor och insjuknande

Det kan kännas väldigt svårt att få veta att man har drabbats av en kronisk njursjukdom. Först kommer känslan av att man inte vill tro på det som hänt och att man vill förneka fakta. Man vill inte diskutera saken, kanske inte tänka på det alls. Det känns lättare när man inte tänker på det. Det är dock mänskligt att känna sorg och saknad över det man förlorar. Man kan känna ilska och bitterhet över hela livet, och man riktar lätt sitt dåliga humör mot vårdpersonalen eller de egna familjemedlemmarna.

Man kan inte påverka sina känslor, men man kan påverka sitt beteende. Det är viktigt att inte tappa modet och hoppet trots att livet verkar gå på lågvarv. Det att man orkar klargöra för sig själv och andra att man är sjuk och behöver vård, men fortfarande är vid liv, är ett viktigt steg framåt.

Känn igen symtom på depression

Människan har en naturlig förmåga att klara av även mycket svåra livssituationer. Ibland kan dock obehandlade känslor, stress och långvarig utmattning leda till en allvarlig depression. Människan är en helhet, och depression kan ta sig många olika uttryck. Det är bra att känna igen symtomen i tid.

Typiska symtom på depression är bristande koncentrationsförmåga, nedsatt självkänsla och minskad sexuell lust. Dödstankar kan också förekomma om livet känns meningslöst. När man känner att krafterna börjar ta slut, lönar det sig aldrig att bli ensam. Varje människas liv är värdefullt och det finns hjälp att få. Ofta hjälper det att man får tala med någon, röra sig utomhus eller vara tillsammans med vänner och familjen. Ibland behövs dock läkemedelsbehandling och professionell hjälp av en psykiater, och detta bör man diskutera med den behandlande läkaren.

Kamratstöd

Att få träffa andra människor som är i samma situation och dela erfarenheter med dem ger kraft för att orka sköta sin egen sjukdom och blicka framåt. Kamratstöd kan fås via både Njur- och leverförbundet och lokalt på vårdenheten.

Uppdaterad 8.9.2022