Gå till sidans innehåll

Symtom vid kronisk njursjukdom

En lindrig njursjukdom är symtomfri. Symtomen uppkommer vanligtvis endast vid allvarlig svikt. Symtomen är likartade oavsett vilken sjukdom som orsakat njurskadan.

Trötthet och nedsatt prestationsförmåga är vanliga symtom på allvarlig njursvikt. Vissa patienter upplever humörförändringar, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. Sendrag och klåda kan också förekomma. Aptitlöshet, illamående och viktnedgång är sena symtom på njursjukdom. Då börjar man redan vara tvungen att påbörja dialysbehandling.

Vid vissa njursjukdomar utsöndras mycket protein (albumin) i urinen. Då kan patienten uppleva svullnad i fotleder, ben och ögonlock.

Många patienter undrar om deras ryggsmärtor kan bero på njursjukdom. Vissa plötsligt uppkomna njursjukdomar, såsom sorkfeber eller njurbäckeninflammation (pyelonefrit), är ofta förknippade med ryggsmärta runt njurarna, men kronisk njursjukdom orsakar vanligtvis inte ryggsmärta.

Uppdaterad 7.9.2022