Gå till sidans innehåll

Passar hemdialys för mig?

Dialys i hemmet kan ge upphov till många funderingar och rädsla. För de flesta är dialys i hemmet dock ett bra alternativ, eftersom man kan anpassa behandlingstiderna efter sin vardag. Behandlingsresultaten är också utmärkta.

Dialys i hemmet är ofta det primära alternativet och det krävs inga specialkunskaper för att lära sig hur man gör. Dialys är alltid tidskrävande och bindande, men genom att utföra dialysen i hemmet kan den negativa inverkan på vardagen minimeras. Vid hemdialys kan behandlingen på bästa sätt anpassas efter patientens sjukdom och livsstil.

Behandling som utförs hemma är också säker: patienten får lära sig behandlingen på sjukhuset och yrkeskunnig personal ser alltid till att patienten klarar av att utföra den själv innan hen börjar genomföra den hemma. Efter utbildningen görs kontroller på sjukhuset vid behov och vid eventuella problem är det alltid möjligt att få hjälp från sjukhuset.

Uppdaterad 21.10.2022